Rotterdam,
03
juni
2016
|
14:55
Europe/Amsterdam

Gehoord op Start Up Fest Amsterdam 2016: Advies aan start-ups? “Bouw eerst lokaal vertrouwen op”

Guido Dubbeld, onze CFO van Eneco Groep, was vorige week op het EnergyFest in Amsterdam. Deze speciale dag was gewijd aan innovatie in de energiesector en onderdeel van het vooruitstrevende vierdaagse Start Up Fest. We vroegen hem vorige week donderdag welke energietrends hij ziet.

Welke van de start-ups die op het EnergyFest gepitcht hebben, gaan het halen?
‘De toegevoegde waarde van We4Sea vond ik heel duidelijk. Zij zorgen ervoor dat schepen efficiënt met hun brandstof omgaan. Dat doen ze door de vaarroutes van schepen te analyseren. Je ziet dat ze nog aan het ontdekken zijn wat er mogelijk is op het gebied van shipping. Ze spelen in op een groot pijnpunt -namelijk de kosten van brandstof- en ze dragen ook bij aan duurzaamheid, dat vind ik belangrijk.

Tegelijkertijd zie ik voor hen ook kansen om er meer uit te halen. Ik denk wel dat ze hun business model wat scherper kunnen krijgen. Mijns inziens moeten ze antwoord geven op de vraag: hoe gaan we op lange termijn waarde toevoegen voor onze klanten?’

Start-ups zijn hot, maar niet alle start-ups worden een succesvol groot bedrijf. Wat is volgens jou de sleutel tot succes? 
Guido: ‘Je zag alle start-ups hier donderdag worstelen met hetzelfde, namelijk: hoe kom ik van een goed idee naar een schaalbaar idee? Opvallend is dat de meeste start-ups hier direct internationale ambities hebben, terwijl de lokale markt minstens zo belangrijk is. Je moet wat mij betreft namelijk eerst vertrouwen opbouwen. De uitdaging zit hem op deze manier dan vooral in: wie gaat jou helpen om jouw idee en bedrijf groot te maken?

Als voorbeeld: vanuit Eneco hebben we met de toenmalige start-up Quby de slimme thermostaat Toon eerst lokaal groot gemaakt. Het voordeel daarvan is dat je dan veel aandacht van het buitenland krijgt om het daar ook te doen. Wij helpen start-ups groot te worden en waarde toe te voegen. Dat heeft bij Toon goed gewerkt en ik denk dat dat cruciaal is voor andere start-ups. Als je niet snel genoeg groot wordt, dan groeit de kans dat anderen je voorbij streven.’

Waar binnen het energiedomein vindt de meest interessante innovatie plaats?
Guido: ‘Als we flexibele energieprijzen krijgen… Daar zie ik de meeste interessante ontwikkelingen. Dus geen prijzen die voor een jaar vastliggen, maar prijzen per kwartier of uur. En er dan voor zorgen dat mensen de benodigdheden hebben om die switch te maken. Dan gaat er enorm veel gebeuren. De slimme meters krijgen een nuttigere functie. Ze geven dan niet meer een aantal keer per jaar data door, maar spelen in op de duurzame gedragsverandering van gebruikers. En zodra dat gebeurt, dan komen er nieuwe businessmodellen met ongekende mogelijkheden.’

Volgens het beleidsplan van de overheid moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen in Europa zijn. Hoe dragen start-ups volgens jou hier aan bij?
‘Veel aandacht gaat momenteel uit naar de subsidie van duurzame productiebronnen of isolatie en dergelijke. Daar gaat ook het merendeel van het Energie-akkoord over: de opwek van duurzame energie. Maar niet over gedragsverandering bij jou en mij.

Daar liggen mooie kansen voor start-ups: het faciliteren van mensen om deze gedragsverandering teweeg te brengen. En dat die gedragsverandering voor mensen zo simpel mogelijk is.

Plus: het moet leuk worden voor mensen om het zelf te doen. Onze eigen start-up Jedlix is daar een perfect voorbeeld van: de eerste app die mensen geld betaalt als je je elektrische auto duurzaam oplaadt.

Verder zie ik in blockchaining wel veel potentie om de energietransitie te versnellen. Blockchain is een open source technologie die mensen direct aan elkaar verbindt zoals nu met bitcoin gebeurt. Bijvoorbeeld het feit dat als ik van m’n zonnepanelen energie over houd, dat ik dat dan kan delen met m’n buurman of iemand anders uit de buurt. Zo maken we het leuk en relevant voor iedereen.’

Guido: ‘Kortom, verduurzaming is uiteindelijk een kwestie van gedragsverandering. Start-ups kunnen daar op allerlei manieren op inspelen. Bijvoorbeeld door voordelige flexibele prijzen aan te bieden waardoor je een eindgebruiker een reden geeft om mee te gaan doen.’