Rotterdam,
12
augustus
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

‘Kostendaling zonnestroomsystemen gaat veel sneller dan gedacht’

Samenvatting

Tien jaar geleden stond zonnestroom nog in de kinderschoenen. Sinds 2004 hebben zonnestroomsystemen een forse efficiencyslag doorgemaakt, zegt Wim Sinke, manager programmaontwikkeling van de unit Zonne-energie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en internationaal vooraanstaand zonne-energiedeskundige.

'De kosten voor systemen zijn sterk gedaald. Veel sneller dan we hadden kunnen denken.'

Sinke: 'De ontwikkeling op het gebied van kosten van zonnestroom is interessant. Wat kost het om zonnestroom op te wekken? Er is het afgelopen jaar gesproken over de spectaculaire prijsdaling van zonnestroomsystemen met de bijbehorende kostendaling van de opwek van zonnestroom. Wat staat ons op dit gebied verder te wachten? Een paar jaar lang hebben we hele sterke prijsdalingen gezien, nu zijn die even gestabiliseerd. Wat gebeurt er in de toekomst?'

Kostenplaatje

Tien jaar geleden keken we aan tegen een totaal ander kostenplaatje, zegt Sinke. 'Zonnestroomsystemen waren toen nog kostbaar en de terugverdientijd was langer dan de levensduur. Maar er is veel veranderd het laatste decennium. In 2004 werd nog voorzien dat complete zonnestroomsystemen in 2020 ongeveer 2 euro per watt zouden kosten. Dat niveau is al geruime tijd gepasseerd. Inmiddels bedragen de kosten, afhankelijk van de grootte van een systeem, ruwweg tussen één en anderhalve euro per Watt. Kennelijk is het veel sneller gegaan dan is voorzien.'

Duitsland

Die ontwikkeling is te danken aan verschillende factoren. Voor de belangrijkste moeten we kijken naar Duitsland, zegt Sinke. 'Het ambitieuze marktontwikkelingsprogramma daar heeft ervoor gezorgd dat de wereldwijde schaalvergroting, technologische verbetering en daardoor kostenverlaging veel harder is gegaan dan we konden denken. Bij onze oosterburen is grootschalige productie van zonnepanelen en andere systeemonderdelen op gang gekomen om de snelgroeiende markt te kunnen bedienen. De zonnestroommarkt is in hoog tempo efficiënt en professioneel geworden. Inmiddels staat in Duitsland maar liefst 35 gigawatt aan zonnestroom systemen opgesteld. De combinatie van schaaleffecten en efficiencyverbeteringen heeft er sterk aan de kostenverlaging bijgedragen.'

Schaduwkanten

Er zijn ook schaduwkanten aan deze ontwikkeling, zegt Sinke. 'In het enthousiasme over de snelgroeiende zonnestroommarkt is er met name in China een grote hoeveelheid productiecapaciteit neergezet. Veel meer dan nodig was. Daardoor is overproductie ontstaan, zijn prijzen gekelderd en bedrijven failliet gegaan.' Volgens Sinke zijn dit soort neveneffecten echter inherent aan elk leerproces. 'Er gaan dingen goed, er gaan dingen fout. Het is de kunst om te blijven leren van de vergissingen en fouten die worden gemaakt. Belangrijk is dat we blijven experimenteren met zonnestroom. Dat is nodig om progressie te boeken.'

Technologie

Kostenverlaging is een belangrijk aspect. Maar ook technologische innovaties zijn essentieel, zegt Sinke. 'Door de groei van de markt zijn er efficiëntere technologieën beschikbaar gekomen. En dat levert voordelen voor gebruikers. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan. Rendementen van zonnestroominstallaties kunnen en moeten verder worden verbeterd, óók om de kosten verder te verlagen. Efficiëntere zonnepanelen leveren een compactere en dus goedkopere installatie voor dezelfde elektriciteitsopbrengst. Daar is veel onderzoek voor nodig. Voor een duurzame ontwikkeling van de sector is het heel belangrijk dat bedrijven een gezonde marge op hun producten kunnen maken. Zodat ze in de gelegenheid zijn te blijven investeren in innovaties.'

Bron: Corporate Communications