Rotterdam,
26
oktober
2016
|
15:34
Europe/Amsterdam

Blog: Waarom het bedrijfsleven om een klimaatwet vraagt

ronwit
Ron Wit
Directeur Public Affairs Eneco Groep

Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 95% reduceren in 2050. Deze afspraak komt voort uit de klimaatconferentie van Parijs (COP21), die in december 2015 plaatsvond. Doel is dat we de wereldwijde opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad. Eneco Groep omarmt de internationale klimaatdoelen.

Samen met 38 spelers waaronder de initiatiefnemers Siemens, Van Oord, DNV GL Shell, en het Havenbedrijf Rotterdam roepen we de nieuwe regering op om prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Die versnelling bereiken we met een meerjarig, robuust beleidskader.

Versnelling van de energietransitie bereiken we door:

  1. een klimaatwet waarmee de doelstellingen van Parijs realiseren, inclusief concrete tussendoelen in 2030 en 2040 die hiermee in lijn zijn;
  2. een minister voor economie, klimaat en energie.​ Deze nieuwe ministerspost verzilvert de kansen van de nieuwe economie;
  3. een onafhankelijke klimaatautoriteit. ​Het land heeft een borgingsmechanisme nodig - over de kabinetten heen - dat de partijen verbindt én aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken onafhankelijk borgt;
  4. een nationale investeringsbank.​ Deze investeringsbank wordt opgezet om investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk te maken.

Uitstellen? Nee, versnellen!

Ons land moet een keuze maken. Of we stellen de energietransitie uit. Of we versnellen. In het Energieakkoord liggen afspraken tot 2020/2023, maar er is geen gedeelde visie op de snelheid van en de manier waarop de transitie plaatsvindt in de periode van 2020 tot 2050. En daar ligt het probleem. Wij willen een ondernemersstrategie om de klimaatafspraken van Parijs te halen in plaats van een boekhoudersmentaliteit waarbij je zo lang mogelijk wacht. Wij pleiten ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie. Tempo maken! Zowel omwille van het klimaat als omwille van onze economie.

Groene welvaart wordt de norm

Het versnellen van de energietransitie biedt onze maatschappij meer groene welvaart. Een nieuwe economie, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. Groene welvaart wordt de norm. Veel groene sectoren dragen nu al meer bij aan de economie dan fossiele sectoren. De afgelopen twee jaar bestond het aandeel van investeringen in nieuwe opwekcapaciteit in de Europese elektriciteitssector voor 75% uit zon en wind en slechts 25% uit gas en kolen.

Eerst een klimaatwet met doelen, pas daarna maatregelen

De afspraken van Parijs zijn een feit, maar dat geldt niet voor het draagvlak. Dus moeten we een energierevolutie ontketenen die daarbij hoort. Met de bedrijvencoalitie zorgen we voor overeenstemming over een langjarig kader van CO2-doelstellingen die zijn vastgelegd in een nationale klimaatwet door de nieuwe regering. We kiezen bewust voor deze aanpak. Eerst akkoord op de klimaatwet, daarna beginnen we aan een Energieakkoord 2.0 om het bijbehorende maatregelenpakket vast te stellen.

Lees ook het artikel Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet

Meer over de Klimaattop 2016

.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.