Rotterdam,
16
september
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Groenlabel van Colette Alma (VNCI)

Samenvatting

Colette Alma is directeur van VNCI, de branchevereniging van de chemische industrie. Hoe groen is zij? “Een duurzame koers van de chemische industrie is alleen geloofwaardig als je er persoonlijk in gelooft en ernaar handelt.”

Colette Alma is directeur van VNCI, de branchevereniging van de chemische industrie. Hoe groen is zij? “Een duurzame koers van de chemische industrie is alleen geloofwaardig als je er persoonlijk in gelooft en ernaar handelt.”

Wat doet u persoonlijk aan duurzaamheid?

“Het zijn de kleine dingen die het verschil maken, als we het met zijn allen doen. Voor mij zijn dat bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, een energiezuinige auto, LED-verlichting en herbruikbare spullen naar de kringloopwinkel brengen. Ook probeer ik het reizen voor mijn werk te beperken, maar dat is niet altijd mogelijk.”

Wat is de belangrijkste reden dat u persoonlijk aan een beter milieu werkt?

“De chemische industrie streeft ernaar bij te dragen aan een duurzame samenleving waarin mens en natuur overal op de wereld kunnen floreren, doordat we zuinig omgaan met de schaarse grondstoffen die deze aarde ons biedt. Energie-efficiëntie, recyclen, bio-based, en duurzame producten zijn kernthema’s voor onze sector. Een dergelijke koers is alleen geloofwaardig als je je daar ook persoonlijk in gelooft en ernaar handelt.”

Vindt u dat u voldoende doet voor een schonere wereld?

“Het kan altijd beter, maar ik ben mij wel bewust van mijn ‘voetafdruk’ en probeer die waar het kan te verkleinen.”

Welke prijs wilt u betalen voor een duurzame energievoorziening?

“Een duurzame energievoorziening is belangrijk, maar niet tegen elke prijs. Persoonlijk denk ik dat het slecht is voor de consument en het bedrijfsleven hoe bijvoorbeeld Duitsland de Energiewende vormgeeft. Nederland heeft een doortastend beleid lange tijd laten liggen. Wij zullen tijdelijk ook een hogere rekening gepresenteerd krijgen om de doelen te halen die wij in de EU met elkaar hebben afgesproken. Ik ben ervan overtuigd dat een betaalbare, duurzame energievoorziening mogelijk wordt als we sterk inzetten op innovatie. Ik vind dat daar nog wel wat tandjes bijgeschakeld mogen worden. Desondanks ben ik positief over de afspraken die we in het Energieakkoord gemaakt hebben, om energie op een duurzame manier veilig te stellen, voor nu en de toekomst.”

Welke milieuvervuilende bezigheden kunt u echt niet missen?

“Ik breng mijn vakanties graag door in het buitenland. Dat brengt reizen per auto of vliegtuig met zich mee. Ik zou deze manier van ontspannen erg missen.”

Windmolens mogen ze ook in mijn gemeente plaatsen.

“Daar heb ik geen bezwaar tegen, al vraag ik me daarbij wel af of dat de beste oplossing is voor een duurzamere energievoorziening.”

Ik ben de eerste die een elektrische auto aanschaft als deze een goede prijs en een goed bereik hebben.

“Bij de aanschaf van een auto is CO2-emissie voor mij hoofdcriterium, naast prijs, veiligheid en gebruiksgemak. Ik kijk dan wel naar de hele keten, dus inclusief de CO2-emissie bij opwek van de elektriciteit. Voor een goede prijs, met een goed bereik en met voldoende oplaadpunten zou ik zeker interesse in een elektrische auto hebben.”

Van de fossiele brandstoffen steenkool, nucleair en aardgas kies ik….(en waarom?)

“Aardgas, omdat dit van de fossiele brandstoffen veruit de schoonste brandstof is.”

Een slimme meter helpt mij energiezuiniger te worden.

“Wij hebben thuis sinds enige tijd een slimme meter, en ik heb ervaren dat die je toch nog dat beetje extra bewust maakt van je energiegebruik. Het is een mooi hulpmiddel. Toch gaat het in essentie om de wil om zuinig met energie om te gaan en je gedrag daarop aan te passen. Bijvoorbeeld: lichten uitdoen in ruimtes die je niet gebruikt en elektrische apparatuur niet onnodig aan te laten staan.”

Op energie- en milieugebied geef ik mij zelf het volgende label

(van A = heel milieuvriendelijk en energiezuinig, tot G = vervuilend/verkwistend).

“C.”

Bron: Corporate Communications