Rotterdam,
19
augustus
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Groenlabel van Timo Huges

Samenvatting

Timo Huges is sinds oktober 2013 president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Hoe groen is hij? “Ik was 21 jaar een verstokt autorijder.”

“Het klinkt misschien evident, maar het feit dat ik nu dagelijks de trein naar mijn werk pak, is mijn belangrijkste bijdrage sinds ik vorig jaar oktober als president-directeur bij de NS ben begonnen. In de 21 jaar daarvoor was ik een verstokt autorijder. De auto pakken was een automatisme, ingesleten gedrag waar veel automobilisten mee behept zijn. Nu bespaar ik jaarlijks zo’n 1.000 kilo* - ofwel een ton - aan CO2 uitstoot omdat de trein gemiddeld 75% schoner is dan de auto. Mijn eigen auto heb ik zelfs de deur uit gedaan.De activiteiten thuis en op kantoor zijn de ‘usual suspects’: afval scheiden - papier, gft, plastic en glas - de verwarming niet te hoog, zuinig met apparaten en ik lees vrijwel niets meer van papier.

Wat is de belangrijkste reden dat u persoonlijk aan een beter milieu werkt?

Dat ons huidige gebruik van de aarde niet houdbaar is, is voor mij een uitgemaakte zaak. We moeten ons gedrag aanpassen. Dat doe ik niet alleen voor mijzelf en mijn gezin, maar ook voor de bevolking aan de andere kant van de aarde en voor de generaties na ons. Ik geloof in het uitgangspunt dat alle beetjes helpen. Dus ook mijn dagelijkse treinrit en mijn gescheiden afval thuis. Dat geldt ook voor de impact die wij bij NS kunnen hebben voor de verduurzaming van reizen in Nederland; met dagelijks 600.000 reizigers kunnen we het verschil maken. Vanaf 2015 rijdt de helft van onze treinen op groene stroom van Eneco, in 2018 is dat 100%. Dat betekent dagelijks 1,2 miljoen klimaatneutrale reizen, een verdubbeling van het huidige aantal. Vergis je niet, mobiliteit is in Nederland nog altijd verantwoordelijk voor een kwart van alle CO2 uitstoot. Wie kiest voor het openbaar vervoer helpt dat aandeel te verlagen.

Vindt u dat u voldoende doet voor een schonere wereld?

Op persoonlijk niveau zou het wellicht best beter kunnen. Indirect zie ik wel de impact die ik kan hebben door sturing in de besluitvorming bij NS. Met zoveel klanten kunnen we écht het verschil maken. Duurzaamheid zit verankerd in onze strategie en we zijn ambitieus: in 2020 willen we het elektriciteitsverbruik per reizigerskilometer gehalveerd hebben ten opzichte van 2005. Naast vergroenen van ons elektriciteitsverbruik is verminderen nog altijd het beste waar je naar kunt streven. Bovendien geeft 8 op de 10 klanten aan het belangrijk te vinden dat NS haar bedrijfsvoering ‘vergroent’.

Welke prijs wilt u betalen voor een duurzame energievoorziening?

Wij zijn bereid meer te betalen voor duurzame energie, maar niet tegen elke prijs. Het mag bijvoorbeeld niet tot een prijsverhoging van het treinkaartje leiden. Daarom is het ook goed dat we door onder andere energiezuinig rijden een besparing van 30% per reizigerskilometer hebben behaald, anders is het onbetaalbaar. Het contract dat we dit jaar met Eneco tekenden voor de levering van groene stroom voor het treinverkeer is uniek; het betekent een groei van maar liefst 1,4 miljard kWh aan duurzame (wind)energie op de markt, die ook nog eens herleidbaar is. Bovendien doen alle spoorpartijen verenigd in VIVENS mee, een hele sector maakt dus de transitie. Daar ben ik trots op.

Welke milieuvervuilende bezigheden kunt u echt niet missen?

Soms heb ik toch de auto nodig voor mijn werk en dan gebruik ik hem ook. Ook al streven we naar een dienstverlening van deur tot deur met onze OV-fietsen, scooters en taxi’s, de auto is soms noodzakelijk. NS is geen vijand van de auto, maar we kunnen er slimmer gebruik van maken. Gemiddeld staat een auto 23 uur per dag stil. Door vaker te combineren met trein of voor deelconcepten als Greenwheels en Snappcar is veel winst te behalen. Als iedere automobilist eens per jaar de trein pakt in plaats van de auto, dan scheelt dat al het elektriciteitsverbruik van een gemeente als Zeist. Voor sommige vakantiebestemmingen pak ik nog het vliegtuig, maar ik probeer het te vermijden. Het reizen maakt me weer bewust hoe prachtig, maar ook hoe kwetsbaar de natuur is.

Windmolens mogen ze ook in mijn gemeente plaatsen.

Onze treinen rijden straks op windenergie dus hier ga ik natuurlijk in mee!”

Ik ben de eerste die een elektrische auto aanschaft als deze een goede prijs en een goed bereik hebben.

Als onderdeel van de verduurzaming van mobiliteit in Nederland vind ik de ontwikkeling van de elektrische auto een goede zaak. De hele keten moet mee. Als ik al rijd, rij ik in de auto van mijn vrouw. Ik vind het vooral belangrijk dat je langere afstanden kunt afleggen voordat je weer op fossiele brandstof moet overschakelen.

Van de fossiele brandstoffen steenkool, nucleair en aardgas kies ik….(en waarom?)

Ik kies aardgas. Gas is veel schoner en kan ook verduurzaamd worden, ik kijk dan naar de ontwikkeling van het groen gas als duurzaam alternatief.

Een slimme meter helpt mij energiezuiniger te worden.

Het inzicht dat een slimme meter geeft over mijn energieverbruik biedt me concrete handvatten waar ik mijn verbruik kan verlagen. Ik geloof dat een Toon (de slimme thermostaat van Eneco, red.) mij nog verrassende inzichten kan opleveren.

Op energie- en milieugebied geef ik mij zelf het volgende label (van A = heel milieuvriendelijk en energiezuinig, tot G = vervuilend/verkwistend).

Volgens mij ben ik een goeie C; lekker op weg maar de reis is nog niet geëindigd.”

* Treinrit Naarden-Bussum > Utrecht, retour = 4,4 kg CO2 per dag x 228 werkdagen (netto aantal werkdagen minus vakantie en feestdagen), maakt in totaal 1.003 kg bespaarde CO2-uitstoot.De CO2-vergelijker is opgenomen in de reisplanner van NS.”

Bron: Corporate Communications