Rotterdam,
18
december
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Gelijkspanning maakt comeback

Samenvatting

Gelijkspanning wordt veel minder gebruikt dan de wisselspanning die we thuis hebben. Terwijl na de ontdekkingen van Thoma Alva Edison gelijkstroom heel gewoon was. Maar sinds enige jaren neemt deze ”vergeten” vorm van energieopwekking- en transport , ook wel ‘DC’, echter weer een behoorlijke vlucht.

Enerzijds dankzij technische ontwikkelingen, anderzijds door nieuwe inzichten in de kansen van gelijkspanning. Zo is gelijkspanning efficiënter dan de nu gangbare wisselspanning, omdat er minder stappen tussen energieopwekking en energieverbruik nodig zijn. Ook zijn er minder grondstoffen nodig voor een gelijkspanningsnet, simpelweg omdat er dunnere kabels gebruikt kunnen worden.

Groeiend draagvlak

De groeiende vraag naar meer informatie over het gebruik van gelijkspanning in de huidige tijd heeft geleid tot de publicatie van een boek over de actuele stand van zaken rond DC. In ‘Groot gelijk – De toekomst van gelijkspanning in Nederland’ schetst wetenschapsjournalist Jos Wassink een actueel en genuanceerd beeld van de ontwikkelingen, kansen en het groeiende draagvlak. En brengt het ook de uiteenlopende meningen vanuit onder meer de politiek, wetenschap en energiebranche in kaart. Zo bevat de uitgave interviews met Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66), Marjan Minnesma (Urgenda) en experts van onder meer Philips, Alliander, DNV GL en TU Delft.

Energietransitie

Eneco Groep, met dochterbedrijf Joulz voorop, gelooft sterk in de kansen die gelijkspanning kan brengen in de overgang naar een meer duurzame energievoorziening. “Gelijkspanning is kansrijker dan ooit. We zullen er allemaal meer mee te maken krijgen. Daarom verdient de inhoud van dit boek een groot en aandachtig lezerspubliek”, aldus Eneco Groep CEO Jeroen de Haas in zijn voorwoord.

Download

De publicatie, die mogelijk is gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Direct Current BV en Joulz, is gratis verkrijgbaar via de website van de stichting Gelijkspanning.