Rotterdam,
14
november
2014
|
14:50
Europe/Amsterdam

Boek ‘Nederland Kantelt’ moet muren slechten

Samenvatting

Jan Rotmans, hoogleraar Transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit, roemt de vernieuwingsdrang die zich in Nederland manifesteert. Op het gebied van onderwijs, zorg, energie, voedsel, bouw, ruimte, water, kunst/cultuur en financiën. Op 27 november presenteert hij zijn nieuwe boek ‘Verandering van Tijdperk: Nederland Kantelt’. “Veel vernieuwers opereren binnen hun eigen domein, maar zijn onbekend met vernieuwers in andere domeinen. Iedereen zit opgesloten binnen zijn eigen silo. Nederland Kantelt wil de muren tussen die silo’s slechten.”

Rotmans is oprichter en wetenschappelijk directeur van DRIFT, Dutch Research Institute For Transitions. Het netwerk ‘Nederland Kantelt’ in oprichting moet zichtbaar gaan maken hoe breed en groot de vernieuwingsbeweging in Nederland is op die negen verschillende terreinen, zegt hij. “De muren tussen silo’s kun je wegnemen door te stimuleren dat vernieuwers in uiteenlopende velden elkaar leren kennen en van elkaar gaan leren. Juist door verbindingen te leggen tussen domeinen wordt de potentie en veerkracht van de vernieuwingsbeweging groter.”

Vertienvoudigen

Het doel van Nederland Kantelt is om het aantal actief betrokken mensen bij de vernieuwingsbeweging in vijf jaar te vertienvoudigen van 250.000 mensen naar 2,5 miljoen. Dat is 20% van het aantal mensen ouder dan 20 jaar en dan is het kantelpunt bereikt, zegt Rotmans. “Om dit te ondersteunen is een digitaal platform ontwikkeld. Daaraan kunnen mensen zich verbinden. En ze kunnen ondersteuning krijgen van een kantelteam met verbinders uit diverse regio’s in Nederland.”Bij die ‘kanteling’ van Nederland spelen verscheidene typen mensen een belangrijke rol: kantelaars, koplopers en verbinders. “Zij vormen de vernieuwingsbeweging en komen ook in mijn boek aan bod”, zegt hij. “Negen portretten van kantelaars, koplopers en verbinders passeren de revue.”

Energie

Kijkend naar energie (een van de vernieuwingsgebieden uit zijn boek) constateert Rotmans dat het vorig jaar gesloten Energieakkoord gedoemd is te mislukken. “Het Energieakkoord gaat voorbij aan één essentieel punt: warmte. Warmte komt niet of nauwelijks aan bod, terwijl het juist de kern is van de energietransitie waarvoor we nu staan. Hoe gaan we om met warmte? Die vraag is uiterst relevant, omdat warmte het overgrote deel bepaalt van ons energieverbruik. Warmte speelt een prominente rol in woningen, gebouwen en in de industrie. Dat laten we in Nederland liggen, terwijl juist daar grote verduurzamingsslagen zijn te behalen. Ik vind dat een gemiste kans.”

Overheid

Rotmans: “Er zijn nu al zo’n vijfhonderd lokale, duurzame energie-initiatieven in ons land. En dat aantal groeit nog steeds. Er bestaat een grote behoefte bij mensen om op energiegebied zelf het heft in handen te nemen. Een goede zaak. Maar wat zie je vervolgens? De overheid komt met een rampzalige Postcoderoosregeling. Die ingewikkeld en bureaucratisch is. En die niet stimuleert maar eerder frustratie oplevert. Mensen willen wel, maar worden door deze regeling afgeremd. Ook dat draagt niet bij aan het succes van het Energieakkoord. Het wordt tijd dat de politiek ingrijpt in deze overheidsbureaucratie.”

Voor meer informatie: www.Nederlandkantelt.nl