Rotterdam,
16
december
2015
|
16:09
Europe/Amsterdam

'Alleen samen brengen we 'Parijs' tot leven'

Het 'historisch klimaatakkoord' dat in Parijs is gesloten is 'goed nieuws voor Nederland, voor Europa en voor de wereld' , zei premier Mark Rutte al. Door samen de temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden Celsius, bieden we onze kinderen en kleinkinderen weer een toekomst op een leefbare aarde. En dat is nodig ook, want momenteel verbruiken we anderhalf keer de aarde. Er moet dus iets veranderen. En snel ook.

De verantwoordelijkheid voor onze planeet nemen we bij Eneco zeer serieus. Daarom hebben we onze uitstoot van broeikasgassen en doelstellingen tot en met 2020 in lijn gebracht met de route naar de 2˚C-doelstelling in 2050. Dit is voor ons een logische doelstelling die voortvloeit uit onze missie ‘Duurzame energie voor iedereen’. En die we bewaken via het One Planet Thinking-initiatief.

One Planet Thinking is een strategisch sturingskader op duurzaamheid en laat onder andere zien dat door de forse investeringen in duurzame energie, Eneco binnen het 2 graden scenario opereert. Dit betreft de broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door het opwekken en de levering van stroom voor al onze klanten én de levering van gas en warmte aan zo'n twee miljoen huishoudens in Nederland en België. Hiermee is Eneco wereldwijd één van de eerste bedrijven dat aantoont dat het over haar gehele keten bijdraagt aan het realiseren van de mondiale klimaatdoelstelling.

Dat de Eneco Groep op de goede weg is, erkennen ook Ecofys en het Wereld Natuurfonds (WNF). En dat maakt trots en nederig tegelijk. Want hoe fijn het ook is om vooruit te lopen in de strijd tegen de opwarming van de aarde, we kunnen het immers niet alleen. Om het Parijse akkoord echt tot leven te brengen, zijn partners nodig. Veel partners. Alleen samen kunnen we zorgen voor een florerende groene economie en een leefbare aarde. Voor ons en onze kinderen.

Ik nodig andere bedrijven dan ook graag uit om kennis te blijven delen, zodat wij samen stappen kunnen blijven zetten! Dus sustainability managers, neem gerust contact met mij op.

Of bezoek de website One Planet Thinking.