Rotterdam,
02
september
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Salderingsregeling blijft zeker tot 2020 bestaan

Samenvatting

Minister Kamp heeft toegezegd dat de salderingsregeling voor zonne-energie tot ten minste 2020 blijft bestaan. Goed nieuws, zegt Teun Bokhoven, voorzitter van De Duurzame Energie Koepel. Hij heeft er samen met andere organisaties, waaronder Holland Solar en Vereniging Eigen Huis bij minister Kamp op aangedrongen om de groeiende onzekerheid rondom de salderingsregeling voor zelf opgewekte elektriciteit weg te nemen. “Die blijft nu, zo heeft de minister onlangs toegezegd, tot ten minste 2020 bestaan.”

Bokhoven: “Huishoudens mogen 5.000 kilowattuur per jaar aan met zonnepanelen opgewekte elektriciteit salderen. Die hoeveelheid duurzame stroom mag worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze salderingsregeling maakt deel uit van een arrangement in het belastingplan dat ieder jaar door het kabinet aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.”

Onzekerheid

Bokhoven: “In dit arrangement binnen het belastingplan kan het kabinet desgewenst ieder jaar veranderingen aanbrengen. Dat betekent dus ook dat de salderingsregeling tussentijds aangepast kan worden. Eerder dit jaar liet minister Kamp echter weten dat hij de regeling tot 2017 ongemoeid laat. Dat was op zichzelf goed nieuws, maar liet bij ons de alarmbellen rinkelen: niemand had zich tot op dat moment gerealiseerd dat het voortbestaan van de salderingsregeling eigenlijk heel onzeker was.”

Compensatie

De salderingsregeling kost de overheid in principe geld, legt Bokhoven uit. “Huishoudens met zonnepanelen op hun daken betalen immers geen energiebelasting over de teruggeleverde stroom die wordt gesaldeerd. Die inkomstenderving moet worden gecompenseerd door de overige huishoudens en bedrijven; hun energiebelasting gaat een klein beetje omhoog.”Op dit moment is dat nog een minimaal bedrag, zegt Bokhoven. “Maar op termijn, als er meer huishoudens zonnepanelen aanschaffen, wordt dat aandeel energiebelasting groter. Door de dalende prijzen van zonnepanelen is dat vooruitzicht heel reëel: het aantal huishoudens met zonnepanelen groeit. Daardoor neemt de energiebelasting voor de overige gebruikers wat toe. En dat zet de salderingsregeling op langere termijn onder druk.“

Zekerheid

De inspanning van De Duurzame Energie Koepel in samenwerking met onder andere Holland Solar heeft er nu mede toe geleid dat de minister ten minste tot 2020 de salderingsregeling in haar huidige vorm laat voortbestaan. En dat is natuurlijk goed nieuws voor al die eigenaren van zonnepanelen, zegt Bokhoven. “Samen met huishoudens die op het punt staan om zonnepanelen aan te schaffen, hebben zij in ieder geval de komende zes jaar een investeringszekerheid. Wel stelt de minister dat de salderingsregeling in 2017 geëvalueerd zal worden en mogelijk wordt aangepast. Maar dat zal dan pas vanaf 2020 gelden. Hij heeft de Kamer laten weten dat er in dat geval een overgangsregeling zal komen voor mensen die tot dat moment in zonnepanelen hebben geïnvesteerd. Eerder heeft hij dit ook aangegeven voor de postcoderoosregeling. Bij deze regeling wordt duurzame elektriciteit collectief opgewekt en ontvangen de coöperatieleden een korting op de energiebelasting op hun eigen gebruik.”

Bron: Corporate Communications