Voorhout,
10
oktober
2013
|
16:24
Europe/Amsterdam

Vandaag start bouw nieuw windpark op zee: Eneco Luchterduinen

Boringen voor landtracé van elektriciteitskabel

Samenvatting

Vijf jaar na de bouw van het laatste Nederlandse windpark op zee, het Prinses Amaliawindpark, starten vandaag officieel de  werkzaamheden voor windpark Eneco Luchterduinen. Het nieuwe project is een samenwerkingsverband tussen energiebedrijf Eneco en het Japanse Mitsubishi Corporation. De 43 windmolens komen 23 kilometer uit de kust te staan ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort. Na oplevering eind 2015 zal het windpark groene stroom leveren voor bijna 150.000 huishoudens.


De opgewekte groene stroom zal via een in de zeebodem ingegraven 23 kilometer lange 150 kV kabel naar de kust worden getransporteerd. Het ruim 8 km lange landtracé zal lopen van het strand van Noordwijk tot het TenneT tranformatorstation in Sassenheim, waar de elektriciteit in het landelijke net zal worden ingevoed.

De kabel komt volledig onder de grond te liggen. Een groot deel van het landtracé (80%) wordt middels gestuurde boringen aangelegd op een diepte van 20 tot 25 meter. Een beperkt deel wordt aangelegd via open ontgraving in sleuven op circa 1,2 tot 1,8 meter diepte.

De hoofdaannemer voor de ontwikkeling van het landtracé is Joulz, het infrabedrijf dat onderdeel is van de Eneco Groep. De boringen voor dit onderdeel worden uitgevoerd door Visser & Smit Hanab. De eerste officiële boring is vandaag verricht bij het kruispunt van de Teylingerlaan met de Torenlaan in Voorhout (gemeente Teylingen). Het gaat om een gestuurde boring over een afstand van 596 meter. Bij de ceremonie waarmee de start van de werkzaamheden werd ingeluid waren vertegenwoordigers aanwezig van de betrokken bedrijven en gemeenten.

De werkzaamheden aan het landtracé worden in fasen uitgevoerd tussen begin oktober 2013 en december 2014. Er wordt begonnen met de gestuurde boringen, waarbij flexibele buizen worden aangebracht. Begin volgend jaar wordt een start gemaakt met het aanleggen van de kabels. Eneco Luchterduinen, Joulz en Visser & Smit Hanab doen er alles aan om eventuele hinder veroorzaakt door graaf- en boorwerkzaamheden tot een minimum te beperken.

Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden op zee in de zomer van 2014. Op dit moment staan er twee windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee: het Prinses Amaliapark van Eneco, gebouwd in 2007, en het Offshore Windpark Egmond aan Zee van Nuon en Shell, gebouwd in 2006.