Rotterdam,
12
mei
2014
|
10:00
Europe/Amsterdam

Funderingspalen windpark Eneco Luchterduinen: innovatief ontwerp verkort installatietijd op zee

Samenvatting

De funderingspalen van het derde Nederlandse windpark op zee, dat 23 kilometer uit de kust van Noordwijk en Zandvoort komt, worden bijzonder. Waar tot nu toe bij windmolens op zee de toren van de windturbine en de fundering door een metershoog ‘transition piece’ aan elkaar werden gekoppeld, is windpark Eneco Luchterduinen een van de eerste windparken waarbij dit onderdeel volledig geïntegreerd is in de funderingspaal zelf. Deze innovatie bespaart naast materiaal ook kosten, omdat de installatietijd op zee wordt verkort.

Het ontwerp is een idee van de hoofdaannemer van windpark Eneco Luchterduinen: Van Oord. Kern van het ontwerp is dat de funderingspaal (of ‘monopile’) langer is en -in plaats van zo’n 4 meter- nu 17 meter boven water uitsteekt. Belangrijkste innovatie in dit ontwerp is dat het heien op de verbindingsflens tussen turbine en fundering mogelijk is gemaakt. Daarnaast worden de onderdelen van het oude ‘transition piece’, zoals de trappen en het bordes, straks pas ná het heien op zee aan de paal bevestigd. Een grote uitdaging was om alle bevestigingssteunen voor die onderdelen zodanig op de paal te ontwerpen dat ze de grote krachten tijdens het heien kunnen doorstaan.

Laatste tests
De funderingspalen zelf worden gemaakt bij Sif in Roermond. Bij Smulders Projects in Antwerpen worden vervolgens de bevestigingssteunen aan de funderingspalen gelast. Hier zijn afgelopen maand de laatste tests uitgevoerd door het bovenste deel van de fundering rechtop neer te zetten en de installatiemethode voor het monteren van de ladders, de boatlanding en het bordes te testen. Dat moet straks namelijk 43 keer op zee worden uitgevoerd. De testen  zijn succesvol verlopen en dragen  bij aan een efficiënte installatie offshore. Een aantal kleine aanpassingen aan het ontwerp  zullen worden doorgevoerd om het installatieproces te optimaliseren.

Status
Begin juli start Van Oord met de installatie op zee van de 43 funderingspalen. In het voorjaar van 2015 wordt het hoogspanningsstation op zee (OHVS) geïnstalleerd, waarna de 43 windmolens geplaatst worden. Eind 2015 zal windpark Eneco Luchterduinen operationeel zijn en groene stroom opwekken voor bijna 150.000 huishoudens. Het windpark is een gezamenlijk project van het Japanse Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Eneco.