Rotterdam,
01
augustus
2014
|
13:04
Europe/Amsterdam

Eerste fundering windpark Eneco Luchterduinen geplaatst

Op 23 km van de kust ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort

Samenvatting

De bouw van het nieuwste windpark op zee is in volle gang. De laatste dag van juli is door het nieuwe transport- en installatieschip ‘Aeolus’ van Van Oord de eerste fundering van het windpark in de zeebodem geheid. Voor de winter zijn alle funderingen geplaatst. 

Eerste fundering windpark Eneco Luchterduinen geplaatst

De 43 funderingspalen van windpark Eneco Luchterduinen zijn 70 meter lang, wegen 525 ton en hebben een diameter van 5 meter. Daarnaast is er nog een fundering nodig voor het transformatorstation op zee. Vanuit dit station gaat er een 23 kilometer lange hoogspanningskabel naar Noordwijk. Vandaar wordt de groene stroom uit het windpark met een 8 kilometer lange ondergrondse kabel naar het TenneT-station in Sassenheim geleid, waar het wordt toegevoegd aan het landelijk energienet.

Energiebedrijf Eneco ontwikkelt samen met Mitsubishi Corporation op 23 km uit de kust ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort, windpark Eneco Luchterduinen. De 43 windmolens zullen eind 2015 voor bijna 150.000 huishoudens groene stroom opwekken. Voor meer informatie zie http://projecten.eneco.nl/eneco-luchterduinen.