DELFT,
15
februari
2016
|
16:10
Europe/Amsterdam

TU Delft in 2017 over op Hollandse windstroom

Samenvatting

De TU Delft koopt vanaf januari 2017 alleen nog duurzaam opgewekte elektriciteit van Nederlandse bodem in. De keuze voor groene stroom past in het beleid van de TU Delft om de campus sterk te verduurzamen en haar CO2 emissies in 2020 te halveren ten opzichte van 2012. Door de groene stroom, afkomstig van windpark Eneco Luchterduinen, brengt de TU Delft haar CO2 uitstoot terug met 60 procent. Vandaag hebben TU Delft en Eneco hiervoor het contract ondertekend.

Bij de aanbesteding van de inkoop van stroom heeft de TU Delft er voor gekozen om 100 procent windenergie in te kopen. Windenergie afkomstig van een zestal windmolens van het windpark Eneco Luchterduinen voor de Nederlandse kust, kwam uit de bus als de beste keuze.

CO2 emissies halveren
De inkoop van Hollandse wind is straks goed voor meer dan 70 procent van het stroomverbruik van de TU Delft. De TU Delft verbruikt jaarlijks ongeveer 54 miljoen kilowattuur, vergelijkbaar met het stroomverbruik van 15.000 huishoudens. Naast de ingekochte windstroom, is de elektriciteit afkomstig van de eigen, energiezuinige warmtekrachtkoppelingsinstallatie en voor een klein deel van een grote zon-PV installatie op de daken van de TU Delft.