Noordwijk,
21
november
2013
|
22:06
Europe/Amsterdam

Werkzaamheden landtracé windpark Eneco Luchterduinen ook in Noordwijk begonnen

Samenvatting

Met het overhalen van een hendel verrichten Jan Heus van het Atlantikwall Museum en Dennis Sanou van Eneco vanmiddag de officiële start van de eerste grondboring in Noordwijk. Als steuntje in de rug kreeg het museum een cheque uitgereikt van 2000 euro.

Cheque voor Atlantikwallmuseum


Energiebedrijf Eneco en het Japanse Mitsubishi Corporation ontwikkelen samen, op 23 km uit de kust ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort, windpark Eneco Luchterduinen. De 43 windmolens zullen eind 2015 voor bijna 150.000 huishoudens groene stroom opwekken.

De bouw van windpark start met de aanleg van de elektriciteitskabel op land. Medio september is Eneco gestart in Teylingen en vandaag zijn dus officieel de werkzaamheden in Noordwijk begonnen met een boring aan de Northgodreef.

Het ruim 8 km lange 150 kV kabeltracé loopt van het strand van Noordwijk naar het TenneT station in Sassenheim. De kabel komt volledig onder de grond te liggen en wordt voor 80% via ondergrondse boringen en voor de rest via gegraven sleuven aangelegd. De werkzaamheden worden tussen medio september 2013 en december 2014 in fasen uitgevoerd, zodat rekening gehouden kan worden met seizoensinvloeden, broedseizoenen etc.

De kabelverbinding door het Noordwijkse duingebied wordt een bijzondere. De boring wordt uitgevoerd vanaf de kruising van de Duinweg met de Northgodreef en komt 1035 meter verder uit op het strand. Daar wordt de zeekabel van het windpark met de landkabel verbonden. De boring heeft een maximale diepte van meer dan 33 meter. Daarmee worden de bunkers van het Atlantikwall Museum in de duinen op ruim voldoende diepte gepasseerd. De boring wordt uitgevoerd in januari en februari 2014.