Rotterdam,
04
november
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Eneco bouwt innovatief windpark in Noordzee

Ministerie van EL&I kent restbudget voor Wind op Zee toe aan Eneco

Vandaag heeft het Ministerie van EL&I aan Eneco een beschikking afgegeven over de toekenning van de subsidie uit het restbudget van de SDE ronde 2 voor de ontwikkeling van wind op zee. Dit stelt energiebedrijf Eneco in staat om een nieuw, innovatief windmolenpark op zee, 23 kilometer uit de kust bij Noordwijk te realiseren.

De totale investering bedraagt tussen de 400 en 450 miljoen euro. De start van de bouw is eind 2013 gepland en het park zal operationeel zijn in 2014.Het park, dat zal bestaan uit 43 windmolens, heeft een capaciteit van 129 MegaWatt en levert groene elektriciteit voor minimaal 135.000 huishoudens. Bovendien biedt het ruimte aan anderen om innovaties op het gebied van fundering, installatietechniek en grote windmolens in de praktijk te testen.
Dit geeft een impuls aan de ontwikkeling van de Nederlandse wind offshore sector en draagt bij aan de kostprijsverlaging van wind op zee.

Het park zal bestaan uit 43 moderne Vestas V112 windturbines (van 3 MegaWatt) met een gezamenlijke capaciteit van 129 MegaWatt. Het is Eneco’s ambitie de capaciteit van het park uit te breiden tot 150 MegaWatt door 7 molens te vervangen door 7 innovatieve molens van 6 MegaWatt. Hiervoor loopt een aanvraag voor Europese subsidie (NER300).Eneco heeft in de aanloop naar dit project constructief samengewerkt met Nuon. Dit bedrijf heeft echter besloten om deelname aan dit project niet door te zetten en de ruimte te gunnen aan Eneco.

Eneco heeft ervaring opgebouwd met de bouw, operatie en onderhoud van het Prinses Amaliawindpark (120 MegaWatt) voor de kust van IJmuiden, dat sinds de ingebruikneming in 2008 uitstekend functioneert. Het nieuwe park ligt 17 km ten zuiden van het Prinses Amaliawindpark in een vergelijkbare waterdiepte tot 25 meter.Jeroen de Haas, voorzitter van de Raad van Bestuur van Eneco: “De stimulans van de Minister van EL&I voor ons nieuwe windpark in de Noordzee levert een belangrijke bijdrage aan het halen van de doelstellingen voor duurzame energie in Nederland. Het is prachtig voor ons bedrijf en voor de energievoorziening van Nederland dat we nu concreet de daad bij het woord voegen met de doorontwikkeling van deze economische topsector.”