Rotterdam,
14
december
2023
|
11:01
Europe/Amsterdam

Warmtetarief Eneco in 2024 onder huidig prijsplafond

Klanten aangesloten op een warmtenet van Eneco gaan in 2024 een tarief van € 44,82 per gigajoule (GJ) betalen. Dit variabele warmtetarief komt daarmee lager uit dan het huidige prijsplafond van € 47,38 per GJ voor warmte en ligt tevens onder het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vastgesteld voor 2024.

De energieprijzen liggen inmiddels weer een stuk lager dan een jaar geleden. Hierdoor komt het nieuwe maximum warmtetarief van de ACM nu uit op € 46,69 inclusief BTW. Aangezien Eneco collectieve warmte voor haar klanten graag wil aanbieden als betaalbare en duurzamere warmtebron, heeft Eneco ervoor gekozen om het tarief per GJ voor 2024 onder het maximumtarief van de ACM te houden. Klanten gaan per GJ warmte € 44,82 betalen inclusief BTW.

Vastrecht gestegen
Het vastrecht bij Eneco is voor 2024 vastgesteld op € 606,72. Dit is eveneens onder het maximum dat is vastgesteld door de ACM op € 618,82. De kosten voor het vastrecht zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar vanwege hogere personeels- en materiaalkosten.

Lichte stijging 
Gemiddeld nemen de warmtekosten voor huishoudens in 2024 toe met €6,81 per maand bij een verbruik van 28 GJ. Afgelopen jaar was dit een verbruik waarbij klanten het tarief van het prijsplafond betaalden. Een tarief dat ruim 89% van de klanten van Eneco betaalden gezien zij volledig onder het maximale verbruik van het prijsplafond bleven. Naar aanleiding van de zorgen rondom de betaalbaarheid van warmte die begin dit jaar leefden bij gemeenten, hebben wij hen hier het afgelopen jaar over geïnformeerd en zijn zij meegenomen in de prijsontwikkeling voor 2024 evenals de ontwikkelingen van de Wet Collectieve Warmte. 

Meer informatie voor klanten
Warmteklanten ontvangen van Eneco vanaf 14 december persoonlijk bericht over hun warmtetarieven voor 2024. Voor meer informatie kunnen klanten terecht op de warmte en koeling pagina op de website

 Overzicht tarieven

Tarieven bij gemiddeld verbruik van 28 GJ (inclusief 21% BTW)
 ACM 2024Eneco 2024
Variabel tarief per GJ€ 46,69€ 44,82
   
Totaal variabel verbruik bij 28 GJ € 1307,32€ 1254,96
Verbruiksonafhankelijk tarief€ 618,82€ 606,72
Meettarief€ 31,68€ 31,68
Afleverset Combi€ 145,38€ 145,38
Totaal per jaar€ 2103,20€ 2038,74
Totaal per maand€ 175,27€ 169,90


Niet meer dan aardgas
Warmtetarieven worden door de ACM vastgesteld op basis van het niet-meer-dan-anders principe ten opzichte van aardgas. Een warmteklant betaalt hierdoor niet meer voor zijn warmte dan in een vergelijkbare situatie met een CV-ketel op gas.

Toetsing ACM
De warmtetarieven 2024 van Eneco zijn gebaseerd op het vastgestelde maximum voor de warmtetarieven dat de ACM op 1 december 2023 bekend heeft gemaakt. Wij blijven onder deze wettelijk vastgestelde tarieven.