Rotterdam,
24
oktober
2023
|
13:00
Europe/Amsterdam

Warmteconvenant voor verduurzaming van gebouwen in stadscentrum Den Haag

Vandaag ondertekent Eneco een warmteconvenant met zes grote vastgoedpartijen in het centrumgebied van Den Haag, in aanwezigheid van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen. De vastgoedpartijen van (semi)-overheidsgebouwen hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband EnergieRijk Den Haag (ERDH). In het convenant maken de partijen afspraken om de energievoorziening van 35 gebouwen in de stad te verduurzamen. Zo testen de partijen bijvoorbeeld of de aanvoertemperatuur van de geleverde warmte verlaagd kan worden en wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van lokale warmte-oudeopslagsystemen en gebruik van smart grids.

EnergieRijkDenHaag_PresentatieStadsbatterij_20231024_BKFF134

©Rijksvastgoedbedrijf, foto Bas Kijzers

Doel van het convenant

Met dit convenant zet Eneco samen met het Rijksvastgoedbedrijf, provincie Zuid-Holland, BAM, Unie van Waterschappen, Nationale Politie en Haaglanden Medisch Centrum een volgende stap om gezamenlijk de belangrijkste (semi)-overheidsgebouwen in 2040 klimaatneutraal te maken. Eneco en de ondergetekende partijen onderschrijven met dit convenant dat samenwerking, kennisdeling en concrete maatregelen essentieel zijn om binnen de huidige infrastructuur een efficiënt en duurzaam warmtesysteem op elkaar af te stemmen.

Het convenant sluit naadloos aan bij Eneco’s One Planet Plan, dat tot doel heeft om in 2035 klimaatneutraal te zijn, inclusief het energieverbruik van klanten. Het verduurzamen van de warmtelevering is hiervan een belangrijk onderdeel.

Test temperatuurverlaging

In het convenant zijn een aantal gezamenlijke, belangrijke stappen geïdentificeerd die bijdragen aan het transitiepad van de gebouwen:

  • Test om temperatuur te verlagen van de geleverde warmte
  • Onderzoek naar samenhang van gebouwtransitiepaden en verduurzaming warmtebronnen
  • Onderzoek naar mogelijke verduurzaming van piekcapaciteit
  • Onderzoek naar toekomstbestendige warmteleveringsvoorwaarden
  • Opzetten van een informatieplatform 

Er is al een test door Eneco en ERDH uitgevoerd in het Stadhuis van Den Haag, waarin de aanvoertemperatuur van de geleverde warmte met succes werd verlaagd. De eerste onderzoeksresultaten geven aan dat ook met een lagere temperatuur van het stadsverwarmingsnet de gebruikers een comfortabele werkplek blijven hebben, met minder energiegebruik en minder CO2-uitstoot. De afspraken hierover leggen de partners vast in het convenant.

As Tempelman, CEO van Eneco, licht toe:

“Het versnellen van de levering van duurzame warmte is een van de drie pilaren van ons One Planet Plan. Hierin hebben we een routekaart uitgetekend om in 2035 klimaatneutrale warmte te kunnen leveren aan klanten. We zijn dan ook heel trots dat we samen met de partners van ERDH de warmtetransitie in de praktijk kunnen brengen met maatoplossingen voor een groot aantal gebouwen in Den Haag.”

Het convenant heeft een looptijd van drie jaar.