SCHIPHOL,
21
januari
2019
|
13:25
Europe/Amsterdam

Schiphol Trade Park gaat samenwerken met Eneco

Nieuw bedrijvenpark naast A4 wil het meest duurzame van Europa worden

Samenvatting

Schiphol Trade Park gaat samenwerken met Eneco om van het nieuwe bedrijvenpark naast de A4 het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te maken. Daartoe ondertekenden beide bedrijven afgelopen vrijdag een strategische samenwerkingsovereenkomst. Als onderdeel van de samenwerking adviseert Eneco als energiepartner bedrijven die zich willen vestigen op deze locatie over energieverduurzaming en -besparing.

Het bedrijvenpark Schiphol Trade Park (STP), dat de komende jaren langs de A4 ten zuiden van Hoofddorp verrijst, wordt ontwikkeld om te voorzien in de grote behoefte aan duurzame bedrijfsruimte in de buurt van Amsterdam en Schiphol. Het biedt ondernemers een inspirerende omgeving waar duurzaamheid en innovatie samenkomen. Het bestaat uit 6 onderscheidende vestigingsmilieus die elkaar versterken. STP is een samenwerking van SADC, Gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Real Estate. Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast NS-station Hoofddorp.

De drie partijen hebben grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Er wordt bij de inrichting volop nagedacht over het opwekken en gebruik van hernieuwbare energie, hergebruik van grondstoffen én een duurzame omgang met water. Concreet is daarbij het uitgangspunt dat alle nieuwbouw op het terrein voldoet aan de BREAAM Excellent score, de op-een-na hoogste categorie voor duurzame bouw. Waar mogelijk worden samenwerkingspartners aangetrokken.

Dick van der Harst, projectdirecteur STP: “Om die ambitie waar te maken zochten wij een partner die brede kennis en ervaring heeft ten aanzien van het verduurzamen van bedrijfsruimte. Wij willen vestigers in ons gebied stimuleren slimme en duurzame energietoepassingen in hun ontwikkeling toe te passen. Deze specifieke kennis is bij hen vaak niet of onvoldoende aanwezig. Eneco voert een duurzame koers en heeft alle know-how in huis over onderwerpen als hernieuwbare energie, duurzame warmte, slim energiemanagement en elektrisch vervoer."

In haar rol als energiepartner adviseert Eneco nieuwkomers op het bedrijventerrein vrijblijvend over integrale oplossingen voor een duurzame of energie-neutrale bedrijfsvoering.

Hans Peters, Chief Customer Officer van Eneco: “Ik ben zeer verheugd met deze samenwerking, waardoor we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ambitie om van Schiphol Trade Park een circulaire hotspot te maken. Dat past ook goed bij onze ambitie om heel Nederland te helpen om te schakelen naar een duurzame, slimme en schone energievoorziening.”

Boilerplate

Over SADC
Schiphol Area Development Company ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus, waaronder Schiphol Trade Park, op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam. Het bedrijf is in 1987 opgericht om de economische potentie van stad en luchthaven optimaal te benutten, krachten te bundelen en daarmee de concurrentiepositie van de regio in (inter)nationaal verband te versterken. SADC past op maat circulaire principes toe bij het ontwikkelen van haar bedrijfslocaties. Passend bij de mate van invloed die zij heeft, zijn circulaire principes ontwikkeld voor dagelijks handelen, met als doel geen waardeverlies en inzet op waardecreatie.