Rotterdam,
07
juni
2023
|
09:00
Europe/Amsterdam

Grootste batterij van Eneco ziet het licht in 2024

Eneco investeert in een groot batterijproject in Wallonië. Met de installatie van een batterij met 50 MW/200 MWh aan opslagcapaciteit kan duurzaam opgewekte elektriciteit efficiënter worden ingezet om het elektriciteitsnet van België te balanceren. De vergunning is verkregen, de batterij besteld en de voorbereidende werkzaamheden worden nu uitgevoerd om het project eind 2024 operationeel te hebben. De batterijcentrale in Ville-sur-Haine in Wallonië zal volledig in eigen beheer zijn.

Het Battery Energy Storage System (BESS) bestaat uit 53 Megapack opslagunits van Tesla, met 50 MW/200 MWh aan opslag. De batterijcentrale kan gedurende 4 uur stroom leveren aan het elektriciteitsnet. Een groeiend aantal windmolens en zonnepanelen neemt een groot deel van de stroomproductie van bestaande fossiele energiecentrales over. Er is echter niet altijd elektriciteit vanuit wind en zon, de vraag is maar deels stuurbaar en daarom is het belangrijk om flexibele opslag te hebben. Zo wordt het mogelijk om (reserve)capaciteit aan te bieden wanneer het nodig is om het stroomnet in balans houden. In samenwerking met de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia zorgt de batterij ervoor dat de steeds toenemende volumes aan variabele zon- en windenergie op een efficiënte manier kunnen worden ingezet en net elektriciteitsnet in balans blijft.

“We versterken onze activiteiten op het gebied van duurzame energie om zo bij te dragen aan minder CO2-uitstoot. Daarbij is energieopslag van groot belang om de fluctuaties van duurzame energie op te vangen. Dit project is voor ons een belangrijke stap op weg naar een CO2-neutraal energiesysteem in 2035.”, aldus Tine Deheegher, manager Renewable Energy Solutions bij Eneco.

Het batterijproject is een nieuwe stap in de investeringen van Eneco in de transitie in België naar een volledig duurzaam energiesysteem. Met 128 windturbines op land, deelnemingen in de 2 grootste offshore windparken van België en bijna 400.000 zonnepanelen is het de grootste groene en de groenste grote energiebedrijf van het land. Door volop in te zetten op batterijopslag levert Eneco een bijdrage aan een toekomstbestendig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in België.

Met dit project zet Eneco een nieuwe stap naar een volledig duurzaam energiesysteem in België en wordt er invulling gegeven aan het One Planet Plan met als ambitie om in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn. Batterijen spelen een belangrijke rol in het realiseren van deze ambitie en het doel is om er nog meer te ontwikkelen. Op dit moment blijven de investeringen in batterijprojecten in Nederland nog wel achter ten opzichte van de omringende landen. Uit het jaarlijkse rapport over leveringszekerheid van TenneT blijkt dat er tenminste 10 GW aan batterijen nodig is in 2030 en op dit moment is er in Nederland maar 0,3 GW opgesteld vermogen gerealiseerd. We roepen de Nederlandse overheid op om te leren van het beleid in België en Duitsland zodat Nederland in 2035 daadwerkelijk een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening kan bereiken.