Rotterdam,
08
februari
2024
|
14:50
Europe/Amsterdam

Eneco start met bouw zonnepark bij windpark Kabeljauwbeek

Kabeljauwbeek 2 - foto via Patrick Goeijers

Eneco gaat in de Brabantse gemeente Woensdrecht zijn grootste zonnepark bouwen. Het park, met zo’n 88.000 zonnepanelen levert ongeveer 44.500 MWh groene stroom per jaar. Het park wordt gebouwd onder de vijf windturbines van windpark Kabeljauwbeek, dat eveneens van Eneco is.

De aanleg van een zonnepark bij het eigen windpark Kabeljauwbeek, aan de zuidwestkant van het dorp Ossendrecht en ingeklemd tussen de A4, het Schelde-Rijnkanaal en de Belgische grens, is  een unicum voor Eneco. We maken hiermee optimaal gebruik van het gebied en zorgen ervoor dat we op meer momenten groene stroom kunnen opwekken. Als het hard waait is er vaak minder zon en andersom. Door twee technieken te combineren maak je optimaal gebruik van de Nederlandse weersomstandigheden.

"Met de aanleg van een zonnepark rondom een windpark kunnen we de beschikbare ruimte en de bestaande aansluiting op het stroomnet beter benutten”, zegt directeur assetontwikkeling en -realisatie van Eneco Erwin Leeuwis. “Met deze ontwikkeling helpen we dus meer netcongestie te voorkomen en kunnen we op meer momenten groene stroom gaan leveren. Dit is bovendien een nieuwe stap in de fijne samenwerking die we de afgelopen jaren met de gemeente Woensdrecht en de andere belanghebbenden in het gebied hebben opgebouwd.”

“De ontwikkeling van het zonnepark sluit aan bij de ambitie van de gemeente Woensdrecht om energieneutraal te zijn. Dit zonnepark draagt bij aan lokale stroomopwekking”, zegt wethouder Thierry de Heer van de gemeente Woensdrecht. “Vanaf het einde van dit jaar, bij de eerste stroomlevering, ondersteunt het de realisatie van de energieneutrale doelstellingen en draagt het waardevol bij aan de Regionale Energiestrategie (RES) in onze regio.”

De bouw van het zonnepark begint in maart. Het vrachtverkeer zal in deze periode gebruik maken van een tijdelijke afrit vanaf de A4 die voor dit doel wordt aangelegd. In juni worden de eerste zonnepanelen gelegd. Eind dit jaar moet het park dan de eerste stroom kunnen leveren en kort daarna zal het volledig in gebruik worden genomen. De besloten ligging onttrekt het park voor een groot deel op een natuurlijke manier aan het zicht. Aan de zuidkant van het plangebied neemt de dijk het zicht op het zonnepark weg. Aan de oostkant van het plangebied sluit de A4 het park in.

Om het zonnepark verder aan het zicht te onttrekken, plaatsen we aan de noordkant en aan de westkant beplanting. Het idee is om hier inheemse en gebiedseigen planten te laten groeien. Daarmee kunnen we een positief effect hebben op het leefgebied van insecten. En daar profiteren ook bijvoorbeeld akkervogels en kleine marterachtigen weer van. We willen zo een verbinding vormen tussen natuurgebieden aan de westzijde en de zuidzijde van het park.

zonnepark Kabeljauwbeek

Het plangebied van zonnepark Kabeljauwbeek