Rotterdam,
09
juni
2023
|
08:21
Europe/Amsterdam

Eneco koppelt assets aan eigen Virtual Power Plant voor energiesysteem van de toekomst

Eneco gaat al zijn windparken, zonneparken, batterijen en andere kleinere en grotere assets aan een Virtual Power Plant (VPP) platform koppelen dat Eneco zelf heeft ontwikkeld: Myriad. Deze stap is uniek, er is nog geen vergelijkbare VPP operationeel in Nederland op deze schaal. Een VPP is belangrijk omdat we op weg naar het duurzame energiesysteem van de toekomst meer flexibiliteit nodig hebben om de  balans op het elektriciteitsnet te waarborgen en minder afhankelijk te worden van de fossiele brandstoffen die we hier nu voor inzetten.

download
Eneco - Virtual Power Plant

Er worden steeds meer wind- en zonneparken en grote batterijen gebouwd en steeds meer huishoudens en bedrijven maken gebruik van duurzame oplossingen als zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s. Dit noem je ook wel assets. Hierdoor ontstaat er een steeds groter netwerk van kleine en grote duurzame assets die allemaal zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit brengt uitdagingen met zich mee, vooral voor het in balans houden van het net. Het waait niet altijd even hard en de zon schijnt niet altijd. Nu zijn we nog vaak afhankelijk van gas- en kolengestookte energiecentrales als er niet genoeg duurzame elektriciteit wordt geproduceerd. Maar er kan ook op een zonnige en winderige dag een overschot zijn aan duurzame elektriciteit waar geen vraag naar is.

Met de VPP Myriad voegt Eneco alle kleine en grote assets samen tot als het ware een grote elektriciteitscentrale waarbij het mogelijk is om ze vanuit een centraal punt via slimme software aan te sturen en te optimaliseren. Hierdoor wordt het mogelijk om de momenten met te weinig of teveel duurzame elektriciteitsproductie beter opvangen. Myriad kan namelijk binnen een paar seconden assets aan of uitzetten en daarmee flexibiliteit bieden om het Nederlandse elektriciteitsnet in balans te houden.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld voor huishoudens dat hun laadpalen kunnen worden aangesloten op Myriad. Op de momenten dat er veel duurzame stroom wordt opgewekt door zonnepanelen en windturbines kan de VPP de laadpalen aanzetten en ervoor zorgen dat de auto’s worden opgeladen of de VPP kan ervoor zorgen elektrische boilers gaan opwarmen. Zo wordt de capaciteit van het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk gebruikt. En andersom: op momenten dat er een stroomtekort is op het net, kan Myriad er in de nabije toekomst voor zorgen dat bijvoorbeeld de elektriciteit in de accu’s van elektrische auto’s wordt teruggeleverd aan het net. Dit gebeurt vanzelfsprekend alleen als een klant hier toestemming voor geeft.

Het is mogelijk om duizenden lokale duurzame assets aan te sluiten, van wind- en zonneparken tot batterijen en elektrische boilers. Hiermee helpt Myriad onnodig fossiel energieverbruik terug te dringen wanneer het aanbod laag is of om juist de belasting op het elektriciteitsnet te verlichten wanneer het aanbod hoog is. Bedrijven en huishoudens die zijn aangesloten op de VPP helpen op die manier het energiesysteem te verduurzamen. Daarnaast kunnen ze er geld mee verdienen. Zeker met de komst van vehicle-to-grid (het terugleveren van elektriciteit uit je elektrische auto aan het elektriciteitsnet) en batterijen, want daarmee kan een VPP duurzaam opgewekte stroom opslaan en op een later moment inzetten voor consumptie. Hier krijgen bedrijven, huishoudens en eigenaren van elektrische auto’s dan een vergoeding voor. 

Op deze manier speelt Myriad een belangrijke rol in het vormgeven van het toekomstige energiesysteem. Integratie is een van de centrale pijlers van Eneco’s strategie met als ambitie om klimaatneutraal te worden in 2035. Nieuwe assets kunnen snel worden aangesloten, ook van derden. Met Myriad zet Eneco een grote stap naar een digitaal energiebedrijf. In combinatie met een eigen handelsvloer, kan Eneco de waarde van de flexibiliteit die assets kunnen bieden maximaliseren door vraag en aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit zo optimaal mogelijk te integreren.