Houten,
04
oktober
2013
|
20:15
Europe/Amsterdam

Windpark Houten officieel in gebruik gesteld

'Hollandse Wind uit Houten’ gelanceerd

Samenvatting

Tijdens een feestelijke bijeenkomst vanmiddag zijn de drie windmolens van windpark Houten officieel in gebruik genomen. Ze hebben elk een eigen naam gekregen, onder andere bedacht door Houtense schoolkinderen: de Zuidwester, de Windacus en de Poldermolen. De molens leveren groene stroom op voor zo’n 4700 huishoudens, een kwart van Houten


Vanaf vandaag kunnen bewoners uit de regio ook overstappen op ‘Hollandse Wind uit Houten’. De klant neemt dan gegarandeerd windenergie af die opgewekt is door windpark Houten. Bovendien profiteert hij van windkrachtkorting: hoe harder het waait, hoe hoger de korting. Deze kan oplopen tot 108 euro in drie jaar. Het is de eerste vorm van Hollandse Wind die windstroom levert uit één specifiek windpark die exclusief kan worden afgenomen door omwonenden van het betreffende windpark. Eneco introduceerde HollandseWind eind 2011. Het product is populair en telt al meer dan 100.000 klanten.

Verbinding met omwonenden
Naast HollandseWind uit Houten heeft Eneco in Houten nog twee nieuwe initiatieven gelanceerd die de verbinding tussen omwonenden met de windmolens versterkt. Samen met de gemeente Houten en lokale windcoöperatie UWind is een duurzaamheidsfonds gelanceerd. Het fonds richt zich op financiële ondersteuning van duurzame initiatieven in Houten. Daarnaast ontvangen inwoners van Houten een hogere rente op uitgegeven windobligaties in het windpark, die afhankelijk van de opbrengst van windpark nog verder kan oplopen.

Het windpark
Windpark Houten bevindt zich in het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het sport- en werklandschap de Meerpaal. Het windpark bestaat uit 3 windmolens van 2 MegaWatt per stuk. Ze hebben een ashoogte van 105 meter; de bladlengte is 45 meter. Samen zullen ze jaarlijks ruim 16,4 miljoen kWh leveren. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van zo’n 4700 huishoudens.

Windpark Houten is ontwikkeld in samenwerking met UWind. De coöperatieve verenigingUWind is in 1989 opgericht. De vereniging heeft als doel het gebruik van duurzame energiebronnen in de provincie Utrecht te stimuleren en in het bijzonder windenergie. De vereniging onderzoekt al vanaf het begin mogelijkheden om schone energie te produceren voor haar leden. De coöperatie werkt sinds 1996 samen met Eneco om het windpark in Houten te realiseren.