Rotterdam,
20
januari
2015
|
10:00
Europe/Amsterdam

Veel lokale belangstelling voor Eneco Luchterduinen Fonds

Samenvatting

Vanaf vandaag kan gestemd worden op voorstellen die door inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk zijn aangedragen bij het Eneco Luchterduinen Fonds. Dit Fonds is gestart om bewoners van de kustgemeenten in de nabijheid van windpark Luchterduinen in de gelegenheid te stellen actief bij te dragen aan verduurzaming of aan de kustbeleving. Voor het Fonds wordt elk jaar 45.000 euro ter beschikking gesteld.

Van meer dan 50 ingediende voorstellen zijn er 28 door de eerste selectie gekomen. Hierbij is gekeken of het initiatief voldoet aan de doelstellingen van het fonds en naar de originaliteit en haalbaarheid. Vandaag gaat de volgende fase in: inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk worden uitgenodigd om op www.enecoluchterduinenfonds.nl te stemmen op hun meest favoriete van de 28 voorstellen. Dat kan tot 23 februari.

In mei zal de jury de uiteindelijke beslissing nemen, sterk lettend op de uitgebrachte stemmen, maar ook op de spreiding van de winnende initiatieven over de vier gemeenten in de looptijd van 20 jaar. De winnaars worden bekendgemaakt op een bijeenkomst in mei 2015, Hiervoor worden alle genomineerden uitgenodigd. De winnende inzendingen worden gepubliceerd op de website en bekendgemaakt aan de media. De uitvoering van de winnende initiatieven kan vanaf juni plaatsvinden. Elke twee jaar start de cyclus opnieuw.

Windpark Eneco Luchterduinen is een samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation. Het windpark bestaat uit 43 windmolens en komt 23 kilometer uit de kust ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort. Vorig jaar zijn alle funderingspalen neergezet. Dit voorjaar volgen de windmolens. Eind 2015 zal het windpark groene stroom leveren aan bijna 150.000 huishoudens. Voor meer informatie over het windpark Eneco Luchterduinen ga naar www.eneco.nl/luchterduinen.