Rotterdam,
10
april
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Blog: Van gasnetten naar slimme netten

jeroendehaas
Voorzitter Raad van Bestuur Eneco
Jeroen de Haas
Samenvatting

Verwarming, licht, gas om te koken, stroom voor ons groeiend aantal apparaten... Tot voor kort kwam het allemaal als kilowatten, kubieke meters of Joules voorbij de energiemeter onze huizen en kantoren in. We vroegen ons niet af waar het vandaan kwam, we stonden amper stil bij de kosten en besteedden er al helemaal geen tijd aan.

De afgelopen jaren zien we de onmiskenbare tekenen van een revolutionaire verandering, die vergelijkbaar is met wat er in de informatietechnologie in internet en in communicatietechniek is gebeurd. We gaan zelf elektriciteit opwekken of warmte maken. Met zonnepanelen op onze daken, als mede-eigenaar van windmolens of met onze eigen duurzame warmtepomp. En dat doen we niet in ons eentje maar samen. Samen met onze wijkbewoners, buren, collega's en met het bedrijf om de hoek.

En slimme netten, met slimme meters en slimme informatietechnologie gaan ons helpen om duurzame stroom en warmte in een gemeenschap van mensen en bedrijven te verdelen en betaalbaar te houden. De techniek die dit mogelijk maakt is er al en ook financieel kan het. Alleen, we moeten wel de dingen die we al jaren doen anders willen doen. Daaraan wennen en erin geloven.

Ook energiebedrijven moeten dingen anders gaan doen. Heel erg anders. Om die ontwikkelingen aan te jagen, te stimuleren en te facilliteren. Bijvoorbeeld door hoe wij netten aanleggen. Traditioneel zijn we gewend dat elk huis is aangesloten op én een gasnet én een stroomnet. Dat zal in de toekomst niet meer zo zijn.

Zoals eerder gezegd, de techniek biedt ons duurzamere en moderne manieren dan gas om onze huizen te verwarmen en te koken. Bijvoorbeeld met een wat zwaarder en slimmer elektriciteitsnet, en met warmtepompen om lokaal je huis te verwarmen. En het slimme stroomnet verbindt iedereen aan elkaar, makers van zonnestroom, windparken, consumenten van groene stroom, rijders van elektrische auto's etc. Is er dan nog een fijnmazig gasnet nodig? Het antwoord is nee, althans op termijn. Op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld bij grote onderhoudsrenovaties, zullen we per wijk, dorp of stadsdeel langzaam maar zeker dat gasnet gaan vervangen door duurzamere alternatieven.

Ons aardgas hebben we overigens nog tientallen jaren nodig. Om stroom mee op te wekken die we flexibel kunnen inzetten als het even niet waait of de zon niet schijnt. Als belangrijke bouwsteen van dat nieuwe 'energie-internet'. Zo zetten we ons relatief schone aardgas in om de overgang naar een duurzaam energiesysteem makkelijker te maken. En voorkomen we dat we steeds meer met kolen stroom maken. Maar dan moeten we de dingen wel anders willen gaan doen. Burgers, bedrijven en zeker energiebedrijven.

 

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Evert Kuiken
14
April
2014
Vreemd dat er nog geen reacties zijn. Ik heb wel een vraag: kunt u mij uitleggen waarom verwarming met elektriciteit duurzamer is dan met gas? En hoe is de business case van het verwijderen van de gasnetten en verzwaren van de e-netten rond te krijgen?
Jilles van den Beukel
14
April
2014
De overgang, die Jeroen schetst, betreft een geleidelijke ontwikkeling die stukje bij beetje en per gebied zal plaatsvinden. Verwarming met elektriciteit is op de langere termijn schoner omdat stroom voor een steeds groter deel zal worden opgewekt door hernieuwbare energie. Daarnaast is het zo dat warmtepompen een hoog rendement hebben, vergelijkbaar met HR ketels. De business case zal zich geleidelijk moeten ontwikkelen, waarbij ook groen gas een rol zal spelen. In nieuwbouw wijken of grote renovaties ontstaan natuurlijk de eerste kansen.
Evert Kuiken
14
April
2014
Vooralsnog hebben we maar net 10% elektriciteit uit duurzame bronnen. Als je verbranden van biomassa niet mee telt als duurzaam betreft het enkele procenten. Om dan nu al uit te gaan van een situatie waarin alle elektriciteit duurzaam is, vind ik erg voorbarig. Ik kan me maar zo voorstellen dat tegen die tijd er andere oplossingen zijn voor de verwarming van huizen: industriële restwarmte, warmteinstraling, warmtebuffers en inderdaad ook warmtepompen. Maar een warmtepomp leg je niet zomaar even aan in/onder bestaande woningbouw. Voordat je de gasnetten kunt weghalen denk ik dat we in heel wat gevallen zomaar 100 jaar verder zijn. Uiteraard kun je daar in nieuwbouw situaties op vooruitlopen, maar voor nieuwbouw hoop ik dat we snel toe zijn aan energie neutrale bouw. De techniek is er om wijken los van welk net dan ook te bouwen. Dat lijkt me eerder de toekomst. Maar voor velen is de energietransitie een ver van hun bed gebeuren. Het is goed om daarover als betrokken bedrijven over na te denken. Het is naar mijn mening te vroeg om conclusies te trekken over de richting van de transitie.