Rotterdam,
28
september
2021
|
09:24
Europe/Amsterdam

Stapsgewijze verduurzaming warmtenet Den Haag

Uniper en Eneco hebben een warmteleveringsovereenkomst (WLO) getekend voor een periode van 12 jaar. In Den Haag blijft Uniper warmte leveren afkomstig van de stadcentrale aan het warmtenet van Eneco. De bedrijven slaan tevens de handen ineen om de warmtevoorziening van de stadcentrale de komende jaren te verduurzamen, zodat deze in 2035 CO2 neutraal is.

De karakteristieke Uniper energiecentrale aan het De Constant Rebequeplein produceert al decennia elektriciteit voor de regio Den Haag en hergebruikt de restwarmte die hierbij vrijkomt. Eneco benut deze hernieuwbare warmte en voorziet hiermee circa 38.000 huishoudens van warmte. Met dit nieuwe contract blijft de warmte gegarandeerd terwijl stapsgewijs het warmtenet verduurzaamt in Den Haag.

Daarbij kan de locatie aan De Constant Rebequeplein gaan functioneren als een energieknooppunt waar zowel bewezen als nieuwe technologieën samen komen. Denk bijvoorbeeld aan warmte afkomstig van WarmteLinQ en geothermie. Hiermee kan ook de groeipotentie van de warmtevraag voor Den Haag en de regio worden gestimuleerd.

CO2 Neutraal
Ieder afzonderlijk kondigden Uniper en Eneco al aan het doel te hebben om per 2035 CO2 neutraal te willen functioneren. Ook in deze ambitie vinden de partijen elkaar. Met een Letter of Intent is een duidelijk commitment uitgesproken samen te werken aan de verduurzaming van de warmtevoorziening. Om dit te bereiken verkennen beide organisaties de mogelijkheden naar de inzet van duurzamere productiemiddelen. Zo kijken zij onder meer naar waterstof, groen gas en aardwarmte.

Warmte gegarandeerd
Naast de stapsgewijze toevoeging van duurzamere bronnen, blijft de inzet van de Uniper-centrale voorlopig belangrijk voor de leveringszekerheid. Dit omdat met de actuele stand van de technologie, duurzame bronnen zich meestal kenmerken door een lange aan- en afschakeltijd. Op piekmomenten, zoals in de ochtend tussen 7 en 9 uur, is de vraag vaak zo hoog dat snel meer warmte moet kunnen worden geleverd. De flexibiliteit van installaties in de stadcentrale en de dispatch-expertise van Uniper vangen dit type piekmomenten op.

De langjarige samenwerking die nu is aangegaan biedt een impuls in de beschikbaarheid van elektriciteit en warmte in Den Haag en tevens een basis om verder te verduurzamen. Zo werken we in regio Den Haag aan het verduurzamen van de warmtevoorziening waarbij de zekerheid van een warm huis geborgd is.

 

Op foto v.l.n.r.: Sebastien Walth en Pieter van Stratum van Uniper en Paul Hendrix van Eneco