Rotterdam,
24
november
2023
|
10:00
Europe/Amsterdam

Ron Wit nieuwe directeur Warmte van Eneco

Ron Wit is per 1 januari 2024 benoemd als directeur van de business unit Warmte van Eneco. Hij volgt Manja Thiry op, die heeft aangegeven na 5 jaar het bedrijf te willen verlaten. Ron is op dit moment Eneco’s Directeur Energietransitie.

As Tempelman, CEO van Eneco, zegt: Namens iedereen bij Eneco wil ik Manja bedanken. We vinden het jammer dat ze ons gaat verlaten maar respecteren haar besluit. Manja heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor Eneco en de warmtetransitie. We zijn haar zeer erkentelijk voor alles wat ze heeft bereikt en wensen haar het allerbeste voor de toekomst”.

Ron: “Ik heb er enorm veel zin in om onze warmte business te mogen gaan leiden in deze woelige fase van de warmtetransitie. De afgelopen jaren is de transitie naar groene stroom met veel zon en wind in een volwassen fase beland. De komende jaren is (collectieve) warmte ‘the big thing in town’ en ik verheug mij zeer om daar samen met woningeigenaren, gemeenten, woningcorporaties en andere partners richting aan te geven!”

Ron Wit is sinds eind 2013 in dienst van Eneco, in eerste instantie als manager public affairs, en geruime tijd ook als ad interim directeur strategie. Sinds 2018 is hij Eneco’s Directeur Energietransitie en heeft hij aan de wieg gestaan van Eneco’s One Planet strategie met als doel om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Hij vertegenwoordigde Eneco op tal van externe posities waaronder bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Eerder werkte hij bij Natuur & Milieu als hoofd van het team Klimaat en Economie en was o.a. hoofdonderhandelaar namens alle landelijke ngo's bij het Energieakkoord. Daarvoor gaf hij gedurende zeven jaar leiding aan het team van economen bij het onderzoeksbureau CE Delft. Tijdens die fase was hij ook hoofdauteur van het 4e Assessment report van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).