Rotterdam,
31
augustus
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Resultaat Eneco lager door incidentele lasten

 

  • Gedwongen splitsing van de baan
  • Bedrijfsresultaat €145 miljoen, nettoresultaat €75 miljoen
  • Incidentele lasten €35 miljoen
  • Overgenomen Econcern bedrijven geïntegreerd
  • S&P bevestigt A- rating voor Eneco Holding N.V.

Eneco Holding N.V. realiseerde in het eerste halfjaar 2010 een bedrijfsresultaat van €145 miljoen, een daling van 29% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2009. In dit bedrijfsresultaat zijn reorganisatielasten van €12 miljoen voor Joulz en aan splitsing gerelateerde kosten van €10,5 miljoen inbegrepen.Het nettoresultaat bedroeg €75 miljoen ten opzichte van €136 miljoen in het eerste halfjaar van 2009. Hierin is naast de reeds genoemde incidentele last voor reorganisatie en gedwongen splitsing een bedrag van €12,5 miljoen verantwoord dat samenhangt met de voor de gedwongen splitsing aangehouden hogere liquiditeiten.

De omzet energie en energie gerelateerd kwam door lagere energietarieven en het bewust sturen op marge uit op 2,4 miljard tegenover 2,7 miljard in het eerste halfjaar 2009. In het eerste halfjaar ging veel aandacht uit naar het scheppen van een solide basis voor de drie kernbedrijven Eneco, Stedin en Joulz als voorbereiding op de gedwongen splitsing van het concern. Met de aandeelhouders vond intensief overleg plaats over de optimale financierings- en eigendomsverhoudingen bij splitsing. Op 22 juni verklaarde het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak evenwel de gedwongen splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie aangekondigd tegen de uitspraak van het Gerechtshof. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet.

De Raad van Bestuur zet in op een verdere professionalisering van de drie kernbedrijven. Ieder bedrijf werkt vanuit zijn kernactiviteit aan duurzame ontwikkeling, klantgerichte dienstverlening en hoge kwaliteit tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten. In alle drie kernbedrijven is een kostenbesparingsprogramma gestart om de efficiency verder te vergroten en op het eigen speelveld een markconform kostenniveau te handhaven.

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur: "Eneco boekte goede voortgang in de realisatie van haar strategische doelen en de integratie van de vorig jaar overgenomen bedrijven Ecostream, Evelop en Ecofys. Verduurzaming van de energievoorziening vindt plaats door realisatie van grote projecten maar ook steeds meer door samen te werken met vele lokale partijen. Inmiddels beschikt Eneco over een duurzaam productieportfolio dat voldoende is om ruim 675.000 huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit te kunnen voorzien".Het Energiebedrijf Eneco heeft met het uitrollen van de duurzame strategie te maken met lange doorlooptijden voor vergunning en subsidieverstrekking. De matige economische omstandigheden hadden een beperkte negatieve uitwerking op het resultaat doordat er een sterke aandacht voor kostenbeheersing is en programma's hiervoor zijn opgesteld en worden geïmplementeerd.

Het Energiebedrijf Eneco realiseerde een bedrijfsresultaat van €73 miljoen. De business units Supply en Warmte & Koude behaalden goede resultaten, die echter onvoldoende waren om de minder gunstige inkoopcontracten, het teruglopen van de spark spread en lagere opbrengsten door minder wind te compenseren. De afzet gas steeg door de langere koude periode. De afzet elektriciteit daalde door het gericht ingezette margebeleid in het zakelijke segment.Netbeheerder Stedin boekte een bedrijfsresultaat van €111 miljoen tegenover €92 miljoen in de eerste helft van 2009. Een licht teruglopende omzet werd ruimschoots gecompenseerd door kostenbeheersingsmaatregelen en lagere kosten uit hoofde van Cross Border Leases.

Het bedrijfsresultaat bij Joulz werd beïnvloed door een reorganisatievoorziening van €12 miljoen waardoor het uitkwam op een verlies van €16 miljoen  tegenover een winst van €5 miljoen in dezelfde periode van 2009. Joulz had onder meer te maken met minder uit te voeren werk voor Stedin en lagere tarieven.In de eerste helft van 2010 werd voor