Rotterdam,
24
maart
2015
|
09:54
Europe/Amsterdam

Reactie Eneco op artikelen FD over dispuut met Air Liquide

Anders dan het Financieel Dagblad bericht op 20, 23 en 24 maart gaat het geschil tussen Air Liquide en Eneco niet over het openbreken van een contract of het betalen van een borgsom of het instellen van een claim door AirLiquide. Eneco stond in het verleden onbeperkt garant voor de verplichtingen van EP Trade Support B.V. De discussie met Air Liquide gaat erover of die garantstelling is beëindigd. Het is dus niet zo dat er een claim van € 805 miljoen tegen Eneco Holding is ingesteld of betaald moet worden. De rechtbank oordeelde slechts dat de garantstelling niet mocht worden beëindigd zonder vervangende zekerheid te stellen ter grootte van € 805 miljoen. Tegen die uitspraak heeft Eneco beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. Hangende dit hoger beroep continueert Eneco de garantstelling waardoor het stellen van de vervangende zekerheid niet aan de orde is. De verliezen uit het contract van ongeveer € 17 miljoen per jaar zijn verwerkt in de jaarrekening conform de daarvoor geldende regels. Er hoeft daarom, ook volgens de accountant, geen melding hierover in het jaarverslag opgenomen te worden. Omdat de zaak onder de rechter is, is het beleid van Eneco om hierover geen nadere mededelingen te doen."