Rotterdam,
26
juli
2017
|
16:58
Europe/Amsterdam

Raad van State verwerpt bezwaren tegen vergunning BioWarmte Installatie Eneco

Bouw start op korte termijn

Samenvatting

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de omgevingsvergunning van de BioWarmte Installatie die Eneco wil bouwen op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide. Het hoger beroep was aangespannen door Mobilisation for the Environment. In navolging van Rechtbank Midden-Nederland oordeelde ook de Raad van State dat de bezwaren tegen de milieuvergunning ongegrond zijn. Met deze uitspraak zijn de vergunningen voor de biowarmte-installatie onherroepelijk geworden.

Harold Koekkoek, Locatiemanager Warmteproductie Utrecht bij Eneco: ‘We zijn tevreden met de uitkomst in deze zaak. Het betekent dat we aan de slag kunnen om het warmteverbruik van onze klanten in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein verder te verduurzamen. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van het feit dat deze uitspraak de zorgen die een aantal belanghebbenden hebben uitgesproken niet weg zal nemen. We hopen daarom met hen op gezette tijden in gesprek te kunnen blijven tijdens het vervolgproces.’

Planning
De bouw van de installatie vindt plaats in twee fasen van ieder 30MWth. Voor de eerste fase zijn inmiddels alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Daardoor kan Eneco in augustus starten met de bouwwerkzaamheden, die naar verwachting tot eind 2018 zullen duren. De installatie kan vervolgens begin 2019 starten met de warmtelevering.