Draagvlak en verbinding zijn voor Eneco van groot belang bij de ontwikkeling van windmolenparken. Daarbij is participatie, in de brede zin van het woord, cruciaal, zodat optimaal maatwerk naar de omgeving mogelijk is. Daarom gaan we veel eerder en uitvoeriger onze initiatieven met de omgeving delen. Het moet voor alle betrokkenen in een vroeg stadium duidelijk zijn wat windenergie de omgeving kan bieden.
Katja Langen, directeur wind op land Eneco
Rotterdam / Houten,
14
juni
2013
|
08:45
Europe/Amsterdam

Obligaties voor Houtense windmolens met hoger rendement als het windpark beter presteert

Eneco zoekt verbinding met burgers bij windenergie op land

Nieuwsfeiten:
  • Uitgifte obligaties voor nieuw windpark Houten
  • Voor inwoners Houten rendement 4,5%, 5,0% of 5,5%, afhankelijk van draaiuren windmolens
  • Rendement voor niet-Houtenaren 4,0%
  • Introductie ’HollandseWind uit Houten’
  • Op termijn ook bij andere nieuwe windparken van Eneco
Samenvatting

Duurzaam, decentraal opgewekte energie. Daar ligt volgens Eneco de toekomst van onze energievoorziening. Het succes hiervan is afhankelijk van de verbinding met de directe omgeving. Samenwerking met lokale partijen en bewoners is dan ook cruciaal. Morgen, op de tweede natioale Open Winddag presenteert Eneco samen met de lokale windcoöperatie Uwind twee nieuwe manieren om bewoners actief te betrekken bij windprojecten op land. Ze worden geïnformeerd over hoe ze met een aantrekkelijk rendement kunnen gaan investeren in de Houtense windmolens. Ook hebben ze de mogelijkheid om de stroom van de molens af te nemen.

Obligaties
Iedereen kan financieel participeren in het windpark Houten door één of meer obligaties van 500 euro te kopen. De obligaties hebben een looptijd van 6 jaar. Daarbij zijn er twee varianten. De eerste variant is bedoeld voor bewoners van Houten als direct omwonenden van het windpark, en leden van Uwind. Ze hoeven geen klant van Eneco te zijn en ontvangen een rendement van 4,5%, 5,0% of 5,5%, afhankelijk van de daadwerkelijke productie van het windpark. Met andere woorden, hoe beter 'uw windpark' presteert, hoe hoger het rendement. De tweede variant is bedoeld voor de rest van Nederland en krijgt een vast rendement van 4%. Voor de eerste variant zijn 2800 obligaties beschikbaar; voor de tweede 2200 stuks. Voor de tweede variant hebben bestaande en nieuwe klanten van Eneco voorrang.

HollandseWind uit Houten
Eneco introduceerde eind 2011 HollandseWind met windkrachtkorting. De klant neemt dan gegarandeerd windenergie af die opgewekt is door Nederlandse windmolens. Bovendien profiteert hij van windkrachtkorting: hoe harder het waait, hoe hoger de korting. Deze kan oplopen tot 108 euro in drie jaar. HollandseWind is populair en telt al meer dan 100.000 klanten. Nu introduceert Eneco exclusief voor Houtenaren ‘Hollandse Wind uit Houten’, ook met windkrachtkorting, waarbij het stroomverbruik van klanten dus gegarandeerd is opgewekt in windpark Houten.