Oostende / Mechelen,
02
februari
2015
|
09:00
Europe/Amsterdam

Norther wordt grootste offshore windpark van België

Samenvatting

Norther wordt het 4de windproject voor de Belgische kust. Met een geïnstalleerd vermogen van 350 MW is Norther meteen ook het grootste offshore project van België. Nu Elia de bouwwerken van het hoogspanningsnet (Stevin-project) heeft opgestart, komt ook de realisatie van het volgende Belgische offshore windpark in een stroomversnelling. Norther streeft ernaar om de bouw aan te vangen in 2017 en ingebruikname tegen 2018 te houden.

De ambities van beide investeringspartijen zijn bekendgemaakt tijdens een load-out van een offshore hoogspanningsstation in Hoboken voor een windpark in Nederland in aanwezigheid van Staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein.
 

 

Het Norther windpark zal:

  • op 22 km afstand van de kust van Zeebrugge gebouwd worden
  • jaarlijks duurzame elektriciteit voorzien aan 350.000 gezinnen
  • bijdragen aan het bereiken van de Belgische klimaatdoelstellingen om tegen 2020 13% van het totale energiegebruik uit hernieuwbare bronnen te halen.

Het aanleggen van de nieuwste generatie windmolens van 6+ MW klasse, zal een belangrijke rol spelen in de kostenvermindering van offshore windenergie.

Mijlpalen 2015-2016
Norther (klik hier voor locatie) heeft, na een ontwikkelingstraject van 5 jaar, nu alle nodige vergunningen op zak voor de realisatie. Momenteel bevindt het project zich in de aanbesteding en contractfase. Eveneens dit jaar wordt gestart met een uitgebreid bodemonderzoek dat cruciaal is voor het finaliseren van de definitieve bouwplannen. Tegelijk wordt ook de projectfinanciering opgestart die halverwege 2016 afgerond moet zijn.

Positieve bijdrage tot Belgische economie
De beide aandeelhouders van Norther –de energiebedrijven Elicio en Eneco- zijn positief over het Belgische investeringsklimaat voor offshore windenergie. Het biedt niet alleen kansen voor projecteigenaars maar evenzeer voor honderden bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, bouw én toekomstige exploitatie van de offshore windparken.
Het Norther project draagt ook bij tot de duurzame uitbouw van het Belgische elektriciteitsproductiepark, de bevoorradingszekerheid en het behalen van de Europese klimaatnormen voor ons land. De organisatie van het Norther project verhuist naar Oostende, van waaruit mogelijk ook de 20 jaar operationele werken zullen worden uitgevoerd.

 

Norther is het eerste offshore windmolenproject in de portfolio van Elicio dat we willen realiseren. We willen ook co-eigenaar zijn tijdens de volledige duur van het project. Hierdoor kunnen we de aanwezigheid van Elicio in de windmolenindustrie in volle zee benadrukken.
Ludo Vandervelden, Algemeen Manager van Elicio
Het Norther-project maakt een cruciaal deel uit van de strategie van Eneco België om al onze klanten jaarlijks te voorzien van groene stroom met de productiemiddelen die we zelf (mede) ontwikkelen.
Miguel de Schaetzen, Algemeen Manager van Eneco Wind Belgium
Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl