23
april
2013
|
10:00
Europe/Amsterdam

Leaserijders kiezen bij Eneco steeds vaker voor duurzame mobiliteit

De Eneco Groep (energiebedrijf Eneco, netwerkbedrijf Stedin en infrabedrijf Joulz) werkt hard aan de verduurzaming van haar interne bedrijfsvoering. Vervoer en transport spelen daarbij een grote rol. Zo nemen personal leasewagens 20% van de totale CO2-footprint van de Groep voor hun rekening. In samenwerking met leasemaatschappij Alphabet is het ruim 700 auto’s tellende leasewagenpark het afgelopen half jaar rigoureus aangepakt. Het resultaat is dat de gemiddelde CO2-uitstoot van alle in deze periode bestelde auto’s is uitgekomen op 93,3 gram. Dat ligt onder de EU-doelstelling voor 2020 van 95 gram. Met de actie is de gemiddelde CO2-uitstoot per leasewagen teruggebracht van 147 gram per kilometer naar 114 gram per kilometer én is op de kosten bespaard.

De Eneco Groep heeft in lijn met haar duurzame strategie ambitieuze doelstellingen om de CO2-uitstoot van haar eigen bedrijfsvoering te verminderen. Vorig jaar werd een afname van 37% ten opzichte van het jaar 2007 gerealiseerd. Voor 2013 wordt ingezet op een verdere besparing tot 44 procent. Deze besparing moet vooral gerealiseerd worden op drie gebieden: mobiliteit, huisvesting en papierverbruik. Wat betreft de laatste twee is vorig jaar veel vooruitgang geboekt door onder andere verhuizingen naar nieuwe kantoren waar Het Nieuwe Werken wordt toegepast. Ook op het gebied van het gebied van mobiliteit is vooruitgang geboekt door een gewijzigde leaseautoregeling en een vergroeningsactie met leaserijders.

Vergroeningsactie
Na een inventarisatie onder een groot deel van de Eneco-leaserijders bleek dat ongeveer de helft zijn leaseauto vrijwillig voortijdig wilde vervangen door een schonere leaseauto met een uitstoot van maximaal 120 gram CO2. De gemiddelde uitstoot van de 219 nieuwe auto’s die zijn besteld als onderdeel van de vergroeningsactie komt uit op 93 gram CO2 per kilometer. De investering in deze actie wordt onder andere terugverdiend door lagere kosten voor het brandstofverbruik van de schonere leaseauto’s. Als onderdeel van de vergroeningsactie laten bovendien meer dan 200 medewerkers de leaseauto regelmatig staan en maken zij in plaats daarvan gebruik van een mobiliteitskaart. Met de mobiliteitskaart kunnen zij op ieder moment voor de gewenste mobiliteit kiezen.