Rotterdam,
22
juni
2023
|
11:12
Europe/Amsterdam

Eneco en Equinor partners voor aanbestedingen IJmuiden Ver windparken

Eneco en Equinor bundelen hun krachten voor de aanbesteding van de Nederlandse offshore windparklocaties IJmuiden Ver Alpha en Beta. Beide windparken zijn belangrijke projecten in de windenergie-op-zee-plannen van Nederland omdat daarmee het Nederlandse energiesysteem wordt uitgebreid met 4 GW windenergie op zee. Bijna een verdubbeling van de 4.5 GW die eind dit jaar voor de Nederlandse kust moet staan.  

Met hun gecombineerde 50 jaar ervaring op de Noordzee zijn Eneco en Equinor perfect gepositioneerd om actie te nemen en bij te dragen aan de toekomstbestendige uitrol van offshore windenergie in Nederland. De twee bedrijven willen bijdragen aan het behalen van de Nederlandse CO2-doelstellingen door windenergie op zee in het Nederlandse energiesysteem te integreren en daarbij de biodiversiteit en harmonie met het leven boven en onder water te waarborgen. Hoewel de focus van de huidige samenwerking ligt op de IJmuiden Ver aanbestedingen, zijn de twee partijen van plan om ook verdere mogelijkheden voor samenwerking in Noordwest-Europa te verkennen.

De combinatie van Eneco's sterke aanwezigheid in Nederland en Equinor's schaalgrootte in Europa en daarbuiten resulteert in een betrouwbare en complementaire samenwerking voor een CO2-vrije elektriciteitssector in Nederland in 2035.

Eneco is een toonaangevend duurzaam energiebedrijf en ontwikkelaar van windenergie-op-zee-projecten waaronder Hollandse Kust (west) VI, Hollandse Kust (noord) V en Borssele III & IV in Nederland en Norther in België. De ambitie om het windenergie-op-zee-portfolio verder uit te breiden is een van de belangrijke pijlers van Eneco’s doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Equinor wil een leidende rol nemen in de energietransitie en denkt dat haar energieoplossingen zullen bijdragen aan een toekomstig CO2-arm Europa. Het internationale energiebedrijf, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Noorwegen, is al vele jaren een belangrijke energieleverancier voor Nederland en heeft een breed energieaanbod dat de energietransitie in Nederland kan ondersteunen: gas, waterstof, afvang en opslag van CO2 op zee en windenergie op zee. Het bedrijf heeft wereldwijd al een omvangrijk duurzaam portfolio ontwikkeld en heeft de ambitie om dit verder uit te breiden tot 12 - 16 GW in 2030. Equinor is momenteel bezig met de bouw van het grootste offshore windpark ter wereld:  Dogger bank in de Noordzee. Het bedrijf exploiteert ook andere windparken op de Noordzee, zoals Hywind Tampen in Noorwegen en Sheringham Shoal, Dudgeon en Hywind Scotland in de UK.