Rotterdam,
15
juni
2020
|
16:08
Europe/Amsterdam

Duurzame energie van lokaal zonnepark beschikbaar voor inwoners Tholen

Vandaag ontving de Thoolse wethouder Peter Hoek het eerste Eneco StukjeZon® uit Tholen; zonne-energie opgewekt in het zonnepark aan de Ceresweg. Met StukjeZon wil het energiebedrijf inwoners van Tholen laten meedelen in de lokaal opgewekte energie en samen een stap vooruit zetten in duurzame energie voor een beter klimaat.

Sinds begin dit jaar is Zonnepark Tholen in gebruik. Op het 23 hectare grote terrein zijn ruim 44.000 zonnepanelen aangelegd. Gezien de gunstige ligging genereert het park circa 16.500 MWh aan duurzame zonne-energie per jaar (gelijk aan het energieverbruik van circa 5.500 huishoudens). Deze energie zet Eneco graag lokaal in. Daarom krijgen (nieuwe) klanten in Tholen twee keer een Eneco StukjeZon cadeau oftewel 500 kWh stroom per jaar (€ 30,-) voor een periode van vijf jaar (zie www.eneco.nl/tholen). Tevens bestaat de mogelijkheid voor inwoners om de eigen energievoorziening verder te verduurzamen met energie van Zonnepark Tholen.

Naast de energie voor inwoners gaat een substantieel deel voortaan naar het nieuwe magazijn van DSV Solutions op Tholen. De logistiek dienstverlener streeft voortdurend naar het verbeteren van de eigen energie-efficiëntie en het verlagen van de CO2-uitstoot. Deze uitgangspunten zijn vanzelfsprekend ook toegepast in het nieuwe pand, waarmee DSV het duurzaamheidskeurmerk BREEAM toegekend kreeg. Vanuit deze insteek is ook gekozen om duurzame energie uit het Zonnepark Tholen te gebruiken voor het magazijn. Zo levert de samenwerking van DSV en Eneco ook een bijdrage aan de energietransitie in Nederland.

Met oog voor omgeving
Zonnepark Tholen is in 2019 gebouwd op initiatief van Aad Geluk en Eneco en sinds begin dit jaar operationeel. Het gehele park is rondom afgeschermd voor de omgeving door hoge begroeiing en een dijklichaam. De ruim 44.000 panelen zijn vanaf de Oesterdam bijvoorbeeld grotendeels afgeschermd door een 3 meter hoge windsingel aan de westzijde van het park. Daarnaast is 6 hectare grond volledig bestemd voor de ontwikkeling van natuur. Deze plannen worden momenteel uitgewerkt in samenspraak met de gemeente Tholen.