Rotterdam,
11
mei
2022
|
10:00
Europe/Amsterdam

Bouw Windpark Maasvlakte 2 van start

De bouw van 22 windturbines voor Windpark Maasvlakte 2 is van start. In mei worden de eerste monopiles naar het Maasvlaktestrand gebracht om daar met behulp van offshore technieken op het strand te worden geplaatst. Zij vormen een stevige fundering voor de 12 windturbines die op het strand komen. Tegelijkertijd start het werk aan de funderingen van de turbines die op de dijk komen te staan.

In februari zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart met de aanleg van duinovergangen en bouwwegen. Inmiddels zijn de eerste opstelplaatsen voor kranen klaar en is het werkgebied klaar om te beginnen met de bouw. Voor de turbines die op het strand komen te staan, wordt gebruik gemaakt van een offshore techniek; er worden monopiles geplaatst die de fundering gaan vormen voor de turbines. Het is uniek dat deze techniek nu op land wordt toegepast. De innovatieve bouwmethode is nodig om een voldoende stevige basis te creëren voor windmolens die op het strand komen te staan.

Wanneer het windpark in 2023 operationeel is gaat het jaarlijks 416 GWh aan duurzame stroom opwekken, die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat gebruiken en daarmee voortaan energieneutraal is.

Omgevingsfonds
Naast de bouw van Windpark Maasvlakte 2, willen we ook een impuls geven aan de natuur, de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de omgeving van het park. Daarvoor heeft Eneco een omgevingsfonds opgericht. Hiermee kunnen bijvoorbeeld projecten voor natuurbescherming, natuurontwikkeling, recreatie of verduurzaming van bedrijven in de omgeving mogelijk worden gemaakt. Hiervoor wordt met de omgeving gekeken naar geschikte lokale initiatieven.