Rotterdam,
15
september
2014
|
08:45
Europe/Amsterdam

Bouw groot windpark op zee Q4 afhankelijk van naleving afspraak Energieakkoord

Eneco wil capaciteit fors uitbreiden van 288 MegaWatt naar maximaal 424 MegaWatt

Samenvatting

De plannen van energiebedrijf Eneco om een nieuw windmolenpark op zee te bouwen, 23 km uit de kust bij Bergen aan Zee, krijgen steeds meer vorm. Omdat de innovaties bij windturbines op zee erg snel gaan, heeft Eneco besloten om een verzoek in te dienen om de bestaande vergunningen van Q4 te wijzigen, zodat de allernieuwste technieken kunnen worden toegepast. Hierdoor zal het windpark groene stroom op gaan wekken voor zo’n 450.000 huishoudens. Maar de daadwerkelijke realisatie van het windpark is afhankelijk van de mate waarin de afspraken in het Energieakkoord tijdig worden nagekomen.

Het windpark Q4 is één van de projecten om een belangrijke doelstelling van het Energieakkoord te kunnen realiseren, namelijk 14% duurzame energie in 2020. In dat akkoord is afgesproken dat projecten met bestaande vergunningen mogen meedoen om deze doelstelling tijdig te halen. Eneco heeft daarom besloten om het nieuwe windpark in te dienen voor de duurzame energiesubsidie (SDE+) eind 2014. 

De verwachting is dat er nog veel SDE+ subsidie dit jaar op de plank blijft liggen als dit windpark niet wordt ingediend. Gezien de lange ontwikkeltijd van windparken op zee, is het noodzakelijk dat we niet op onze handen blijven zitten. De geopolitieke ontwikkelingen vragen erom dat bedrijven zoals Eneco het voortouw nemen in investeringen die ons land versterken en onafhankelijker maken van energie-import uit onstabiele regio’s.
Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter Eneco

Eneco rekent erop dat de Rijksoverheid alle zeilen bijzet om belemmeringen in regelgeving te voorkomen, zodat windpark Q4, maar ook bestaande vergunningen van andere bedrijven daadwerkelijk kunnen meedoen, zoals is afgesproken in het Energieakkoord. 

Eneco is van mening dat alleen als de afspraken van het Energieakkoord worden nagekomen de 14% doelstelling tijdig wordt gehaald en voorkomen wordt dat de sombere uitgelekte voorspellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) realiteit worden.

Het windpark Q4
Eneco wil de bestaande vergunning voor Q4 van 96 molens van 3 MegaWatt wijzigen in 53 molens van 8 MegaWatt.  Bijna de helft minder molens dus, maar wel met  een capaciteit die de helft groter is, van 288 naar maximaal 424 MegaWatt.

De eerste publieke stap in dit proces is de publicatie van het voornemen en de notitie reikwijdte en detailniveau. Rijkswaterstaat heeft dit afgelopen donderdag bekend gemaakt in advertenties in de Staatscourant, de Volkskrant, en het Noord-Hollands Dagblad. De komende 4 weken kan iedereen zienswijzen op de plannen indienen.

De windmolens van 8 MegaWatt hebben een mast met een lengte van 106 meter. Een rotorblad is 82 meter lang. De tiphoogte komt zo uit op 188 meter. Ter vergelijking: Op 23 kilometer van de kust staat sinds 2008 het Prinses Amaliawindpark, ook van Eneco. De masten daar zijn 60 meter hoog en de rotorbladen zijn 40 meter lang. Als alles volgens plan verloopt, zou het nieuwe windpark op zee in 2019 stroom kunnen gaan leveren.