Den Haag,
12
juni
2015
|
08:30
Europe/Amsterdam

Bewoners Platform Ypenburg en Eneco kijken naar betere warmtebenutting

Onderzoek naar verder verduurzamen warmtenet en participatie van bewoners

Samenvatting

Bewoners Platform Ypenburg (BPY) en Eneco tekenen op 12 juni een intentieverklaring om gezamenlijk te onderzoeken of het Ypenburgse warmtenet ook door meer duurzame warmtebronnen gevoed kan worden. Bijvoorbeeld of zonnecollectoren in combinatie met stadsverwarming ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid voor bewoners om via een coöperatie betrokken te kunnen worden in de exploitatie van het warmtenet van Eneco.

Intensievere samenwerking
De verwachting is dat binnen een jaar bekend is of de intenties omgezet kunnen worden in concrete plannen. Ook moet dan duidelijk zijn of de 10.000 huishoudens en overige gebouwen in de Haagse wijk, die gebruik maken van de warmte uit Eneco’s warmtenet, in een coöperatieve vorm meer betrokken kunnen worden. Vandaag de dag willen particulieren steeds minder afhankelijk zijn. Zo kweken ze bijvoorbeeld steeds vaker eigen groenten en laten een eigen energievoorziening aanleggen op het dak van hun woning. De warmtegebruikers in Ypenburg hebben duidelijk de behoefte om mee te praten over het beheer van het warmtenet en de prijs voor warmte, om zo meer invloed te hebben op hun energienota. BPY en Eneco verwachten dat een intensievere samenwerking met de gebruikers in coöperatieve vorm tot positieve resultaten leidt.

Onderzoek
BPY en Eneco gaan diverse onderzoeken in gang zetten. Zo bekijken we of het mogelijk is om tussen april en oktober de temperatuur van het water in het warmtenet iets te verlagen, met behoud van hetzelfde comfort voor de bewoners. Als dat te realiseren is, ontstaat wellicht de mogelijkheid om ook warmte uit zonnecollectoren in die periode aan het systeem te koppelen. Zonnecollectoren zijn te plaatsen op daken van huizen, scholen en het zwembad. Deze zetten zonlicht om in warmte. Maar ook andere (lagere temperatuur) warmte is dan misschien mogelijk, zoals aardwarmte of warmte uit een biomassa-installatie. Naast de meer technische verkenningen wordt ook onderzocht of de betrokkenheid en inspraak van de warmtegebruikers in Ypenburg vergroot kan worden, met als ambitie het oprichten van een gezamenlijke energiecoöperatie. Komt het tot de vorming van een coöperatie, dan zal dat de eerste warmtecoöperatie in Nederland zijn.

 

Een eerste stap is gezet. Nu is het zaak om samen deze trein rijdend te houden met concrete tussentijdse resultaten en deze richting alle belanghebbende Ypenburgers te communiceren. Daarnaast staan we open voor andere partijen die zich willen aansluiten.
BPY-voorzitter Walter van Krieken
Deze samenwerking en participatie van de warmtegebruikers in het verder verduurzamen van het warmtenet in Ypenburg past uitstekend in onze visie van een toekomstgerichte energievoorziening. De afgelopen jaren hebben we geregeld recht tegenover elkaar om tafel gezeten. Ondanks dat we het niet altijd eens waren, zijn we wel met elkaar in gesprek gebleven. Ik ben dan ook erg blij dat we nu aan dezelfde kant van de tafel zitten en ons gezamenlijk buigen over de toekomstplannen van het Ypenburgse warmtenet.
Herman Exalto, directeur Eneco Warmte & Koude, de exploitant van het warmtenet in Ypenburg
Als je energie gaat opwekken heb je een deel van het jaar energie over. Het warmtenet onder onze voeten gebruiken we allemaal. Laten we dan vooral de voordelen ervan beter benutten door het daarin te stoppen. De warmtecentrale in Ypenburg staat nu de hele zomer warm water te maken. Als bewoners in de zomer zelf hun douchewater verwarmen kan de centrale wellicht een deel van het jaar op een lager pitje. Hierdoor besparen bewoners energie en CO2.
Ardo de Graaf, energieadviseur en namens BPY betrokken bij het proces en de totstandkoming van de overeenkoms
Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl