Rotterdam,
01
oktober
2020
|
09:00
Europe/Amsterdam

Annemieke Roobeek nieuwe commissaris Eneco

Prof. dr. Annemieke J.M. Roobeek (1958) is per 1 oktober benoemd als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Eneco Groep N.V.

Annemieke Roobeek is sinds 1989 als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Na de leerstoel Technologie en Economie, bekleedt zij sinds 1997 de leerstoel Strategie en Transformatiemanagement. Daarnaast is zij sinds 1999 oprichter en CEO van MeetingMoreMinds, dat zich richt op netwerkend werken en de ontwikkeling van ecosystemen rond prangende vraagstukken. Zij is tevens oprichter van GrwNxt B.V., dat zich richt op AI (artificial intelligence) en datascience voor de optimalisering van verse voedselproductie in megasteden.

Mevrouw Roobeek is een zeer ervaren toezichthouder. Zij is momenteel ook commissaris bij Howaldt & Co Investments in Hamburg en bestuursvoorzitter van Social Finance NL. Eerder was zij onder andere commissaris bij KLM N.V., ABN AMRO Group, Abbott Healthcare Products, en PCM Uitgevers N.V., alsmede voorzitter van de PGGM adviesraad voor verantwoord beleggen. Daarnaast is zij actief in diverse initiatieven, zoals de BuitenBoordmotor om mensen via upskilling en reskilling van werk naar werk te begeleiden.

Annemieke Roobeek is gepromoveerd in de economie (Vrije Universiteit) en studeerde politicologie (internationale betrekkingen) aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft voorts opleidingen gevolgd aan onder andere INSEAD op het gebied van governance van ondernemingen.

Aftreden Marco Keim

Met het aantreden van Annemieke Roobeek komt een einde aan het commissariaat van Mr Drs Marco B.A. Keim RA. Zoals op 25 maart jongstleden is aangekondigd, bij de afronding van de verkoop van Eneco aan Mitsubishi Corporation en Chubu Electric, was de heer Keim bereid om aan te blijven als lid van de RvC totdat er een opvolger zou zijn gevonden. De RvC en de RvB spreken hun grote dank en erkentelijkheid uit voor de belangrijke bijdrage die Marco heeft geleverd in de afgelopen jaren.