Rotterdam,
10
juli
2023
|
16:28
Europe/Amsterdam

Vergunning windpark ZE-BRA onherroepelijk

Eneco, Zeeuwind en Lindewind, de initiatiefnemers van windpark ZE-BRA, kunnen de bouw van het windpark gaan voorbereiden. Met het intrekken van de Raad van State procedure wordt de vergunning van het windpark onherroepelijk. Windpark ZE-BRA wordt gerealiseerd op de grens van de provincies Zeeland en Brabant, in de gemeentes Reimerswaal en Woensdrecht.

In de afgelopen periode is er constructief overleg geweest met diegenen die beroep hebben ingediend tegen het windpark. Er is gezocht naar passende oplossingen en naar aanleiding van de gesprekken is het windpark verder geoptimaliseerd voor de omgeving. Concreet betekent dit dat een turbine is komen te vervallen omdat daar vanuit de omwonenden in gemeente Woensdrecht de grootste zorg lag voor o.a. geluidsimpact. Tevens komt er vogeldetectie in het windpark, waarmee het aantal vogelslachtoffers kan worden geminimaliseerd.

Windpark
ZE-BRA gaat uit 15 turbines bestaan met een totaal opgesteld vermogen van naar verwachting 60-75MW. Jaarlijks gaan deze turbines ruim 210.000 MWh groene stroom produceren. Dit is vergelijkbaar met het stroomgebruik van ruim 75.000 huishoudens. Met het windpark wordt invulling gegeven aan de regionale en nationale duurzaamheidsambities. De bestaande 16 turbines van windpark Anna-Mariapolder, 2 turbines bij Bath en de turbine aan de Grindweg (Woensdrecht) worden weggehaald ten tijde dat windpark ZE-BRA wordt gerealiseerd.
 
Planning
De komende periode worden de contracten gesloten met de verschillende aannemers en de turbineleverancier. De verwachting is dat de tweede helft van 2024 de financiering rond zal zijn waarna de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het windpark starten. Als eerste worden de wegen aangelegd en de kraansopstelplaatsen gerealiseerd. Vervolgens worden de funderingen gebouwd voor de turbines en daarna worden de turbine onderdelen aangevoerd voor de opbouw. Wanneer alles volgens planning verloopt wekken de turbines eind 2025, begin 2026 de eerste groene stroom op.