Rotterdam,
31
oktober
2013
|
09:00
Europe/Amsterdam

Vergunning voor nieuw windmolenpark voor de kust van Bergen aan Zee

Goed perspectief op realisatie door Energieakkoord

Samenvatting

Vandaag maakt Rijkswaterstaat bekend dat het een definitieve vergunning verleent voor windpark Q4 West. Het vergunde park komt 26 kilometer uit de kust te liggen direct achter windpark Q4, waarvan Eneco sinds 2009 een vergunning heeft. Er is nog geen concreet zicht op de realisatie van beide windmolenparken, maar de doelstellingen uit het energieakkoord voor wind op zee bieden veel perspectief om de investering rendabel te maken.

Windpark Q4 West heeft een oppervlakte van ca 21 km2. Er is plaats voor 70 windmolens van 3 MegaWatt, die voor zo’n 245.000 huishoudens groene stroom opwekken. De verlening van de vergunning is het sluitstuk van een grote operatie van de Rijksoverheid waarbij de scheepvaartroutes op zee efficiënter en veiliger zijn ingedeeld. Als gevolg daarvan moest één in 2009 aan Eneco vergunde windlocatie (voor de kust van Scheveningen) wijken. Deze is vervolgens verplaatst naar de huidige locatie Q4 West, en voor deze locatie is nu dus de vergunning rond.