Rotterdam,
22
februari
2019
|
10:15
Europe/Amsterdam

Stijging resultaat Eneco

  • Stijging resultaat Eneco, winst na belasting naar 136 miljoen euro (2017: 127 miljoen)
  • Basis voor groei gelegd door investeringen, overnames, en samenwerkingsovereenkomsten
  • Transactiefase verkoop Eneco van start

Eneco heeft in 2018 de financiële resultaten verder verbeterd, na een forse groei in 2017. Het bedrijfsresultaat (EBIT) is gestegen naar 162 miljoen euro in 2018 (2017:158 miljoen). Ook de bruto marge en overige opbrengsten zijn hoger uitgekomen, op 1,082 miljard euro (2017: 1,052 miljard). De omzet steeg met 25% tot 4,183 miljard euro (2017: 3,355 miljard), vooral als gevolg van acquisities. De winst na belastingen is duidelijk hoger uitgekomen op 136 miljoen euro (2017: 127 miljoen), vooral als gevolg van aanpassingen in de vennootschapsbelasting.

Eneco heeft in 2018 focus aangebracht in de uitvoering van de strategie. Een voorbeeld is de overname van ongeveer 200.000 particuliere en zakelijke klanten van de Nederlandse verkoop- en leveringsactiviteiten van E.ON. Hiermee steeg het aantal klantcontracten in 2018 naar bijna 6 miljoen, waarmee wij als enige van de grote energiebedrijven marktaandeel wonnen op de consumentenmarkt. Anderzijds werden de zonactiviteiten in Frankrijk en een gedeelte van ons aandeel in Borssele III & IV verkocht. Er werd ook een verandertraject gestart voor de Nederlandse organisatie, dat gericht is op een betere klantervaring, onder andere door digitalisering en geïntegreerde klantbenadering. Het traject heeft een beoogd doel van 100 miljoen euro resultaatverbetering in 2020, waarmee Eneco goed op weg is.

Ruud Sondag, CEO van Eneco zegt: ’We sturen op het realiseren van onze duurzame strategie door focus aan te brengen in onze activiteiten en de behoeften van onze klanten centraal te stellen in alles wat we doen. Op deze manier kan Eneco zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een klantbedrijf dat uitblinkt in haar dienstverlening en aanbod van schone en slimme producten. Daarvoor hebben wij in 2018 de basis gelegd. Zo creëren wij waarde voor de klant, de aandeelhouders en de maatschappij. Wij willen onze medewerkers van harte bedanken voor hun inzet, flexibiliteit en het goede resultaat’.

Eneco helpt omschakelen

De aandacht voor de klant betekent dat Eneco hen ook helpt bij het moeiteloos omschakelen in de energietransitie. Wij zijn gaan samenwerken met Energie In Huis, een bedrijf dat bestaande huizen verduurzaamt. Eneco nam ook een minderheidsbelang in het bedrijf. Voor de elektrische rijder zijn diverse partnerschappen aangegaan (onder andere met Jaguar Landrover Benelux) om de laaddienstverlening te verbeteren. Voor klanten zonder mogelijkheid zelf zonnepanelen te plaatsen introduceerden wij Stukje Zon. Een voorbeeld van geïntegreerd aanbod is de samenwerking met Rotterdam Ahoy. Naast zonnepanelen wordt een thermisch smart grid aangelegd, waarop ook gebouwen uit de directe omgeving (Zuidplein) worden aangesloten en er worden laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst.

Groei investeringen

Duurzame energie van iedereen blijft de missie van Eneco. Wij investeren in totaal 248 miljoen euro in 2018 (2017: 156 miljoen). Onder andere in hernieuwbare bronnen zoals nieuwe zon- en windparken (121 miljoen), bijvoorbeeld de windparken Hogezandse Polder, Nieuwe Waterweg, Slufterdam, het Belgische Cordona en Borssele III & IV.

Warmteproductie en warmtenetten spelen een cruciale rol in ieder plan voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Eneco investeerde hierin 78 miljoen euro afgelopen jaar, onder andere in de onlangs in werking gestelde duurzame biowarmte installatie in Utrecht.

Onze gascentrale Enecogen werd voor 19 miljoen euro aangepast, onder andere om te fungeren als herstelvoorziening (‘black start’) voor het hoogspanningsnet. Het is één van de drie noodvoorzieningen van Tennet in Nederland.

Eneco heeft in 2018 241 miljoen euro geïnvesteerd in overnames. Naast de E.ON klantportfolio werd in december de optie gelicht om het Duitse Lichtblick geheel in eigendom te krijgen.

Groei duurzaam vermogen

In 2018 heeft Eneco meer dan 600 MW duurzame opwekcapaciteit aan wind op land en zon toegevoegd, door het sluiten van langjarige inkoopovereenkomsten met projecten van derden, waarvan de meeste de komende jaren in productie komen. Het hernieuwbare portfolio is vooral verstevigd door de volgende grote contracten: Yard en Eurus voor 309 MW, - nieuwe en bestaande windparken, Aspiravi Wind België voor 66 MW, Zonnepark Budel voor 46 MW en Zonnepark Midden Groningen voor 103 MW.

Daarnaast heeft Eneco haar offshore windportfolio uitgebreid met meer dan 850MW met de financial close van Borssele III en IV, en het contracteren van de Belgische parken Mermaid en Seastar die een gezamenlijk opgesteld vermogen hebben van 488MW.

Ook werd besloten om een tweede biowarmte installatie te gaan bouwen bij de warmtecentrale in Utrecht.

Geringe stijging kosten

Vanzelfsprekend brengt de groei ook kosten met zich mee. De totale bedrijfskosten inclusief afschrijvingen stegen met 26 miljoen euro (3%) tot 920 miljoen euro. Naast kosten van geconsolideerde overnames en het verandertraject, zijn er extra kosten gemaakt op andere terreinen. Bijvoorbeeld voor de integratie van Eni België en E.ON, en voor de voorbereidingen op de privatisering.

Ondanks de acquisities zijn de afschrijvingskosten per saldo afgenomen, vooral omdat Prinses Amalia Windpark voor het grootste deel is afgeschreven.

Privatiseringsproces

In december kondigden aandeelhouders en onderneming aan dat de verkoop van Eneco zijn beslag krijgt via een ‘controlled auction’. Zoals toen kenbaar is gemaakt gaat de transactiefase van start met advertenties, waarin geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd hun interesse in deelname aan de ‘controlled action’ kenbaar te maken. Deze zijn vandaag geplaatst.

NB U vindt de advertentie hieronder als download.

Downloads