Rotterdam,
19
december
2022
|
09:15
Europe/Amsterdam

Stijging kosten voor warmte Eneco beperkt ondanks gestegen energieprijzen

Consumenten van Eneco die zijn aangesloten op een warmtenet en die onder het prijsplafond blijven, betalen in 2023 gemiddeld € 175,41 per jaar meer ten opzichte van het tarief in januari 2022. Naar verwachting blijft komend jaar meer dan 85% van de warmteklanten van Eneco onder het prijsplafond. Gestegen prijzen voor energie, lonen en materialen vormen aanleiding voor de hogere tarieven in 2023.

Warmteklanten betalen het hele jaar door hetzelfde tarief. Met de bekendmaking van de tarieven weten warmteklanten dus ook voor 2023 waar ze aan toe zijn. Eneco koopt warmte namelijk altijd van tevoren in, voor het gehele daaropvolgende kalenderjaar. Stijgende energieprijzen door onder meer de oorlog in Oekraïne waren daardoor in 2022 niet van invloed op de maandelijkse voorschotnota. Helaas stijgen de warmtetarieven voor komend jaar door hogere energieprijzen ten opzichte van een jaar geleden.

De warmtetarieven bewegen mee met de hoge prijzen van gas en elektriciteit. Omdat de Autoriteit Consument en Markt het maxi­mumtarief baseert op de prijs van aardgas, hebben veel warmtebedrijven (waaronder ook Eneco) hun inkoopcontracten voor bijvoorbeeld restwarmte van industrie en aftapwarmte van afvalverwerkingsinstallaties gekoppeld aan de gasprijs. Ook worden warmtebronnen zoals piekketels op aardgas en warmte-koude-opslag (WKO) installaties direct geraakt door hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Naast de inkoopprijzen voor warmte zijn stijgende lonen en materiaalkosten eveneens van invloed, onder meer op de vaste kosten. Dit werkt allemaal door in de nieuwe tarieven. Eneco heeft de korting voor klanten op het verbruiksonafhankelijk tarief voor 2023 gehandhaafd. 

Vanaf zaterdag 17 december ontvangen warmteklanten van Eneco hun warmtetarieven in één keer, volledig en persoonlijk. Eneco stelt zijn tarieven altijd vast na publicatie van de maximumtarieven door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De nieuwe tarieven blijven binnen het totaal van de maximumtarieven die de ACM op 9 december jl. heeft gepubliceerd. 

Tarieven 2023
Bij een gemiddeld verbruik van 28 GJ komt het totale maandelijkse voorschotbedrag voor consumenten in 2023 uit op € 163,08. Dit komt onder meer dankzij de invoering van een prijsplafond door de overheid, om het effect van de stijging van de energiekosten voor huishoudens te beperken. Het prijsplafond zal gelden over de eerste 37 GJ warmte. Naar schatting minimaal 85% van de klanten van Eneco zal komend jaar met zijn warmteverbruik onder dit plafond blijven. 

Consumenten betalen in 2023 bij Eneco tot het prijsplafond voor het variabele deel € 47,38 per GJ. Voor het verbruik boven het prijsplafond geldt een tarief van € 90,91 per GJ. De vaste tariefcomponenten komen uit op € 52,33 gemiddeld per maand, onder meer door een korting van € 90,99 die Eneco aan klanten geeft.

Overzicht tarieven

Tarieven per jaar * bij gemiddeld verbruik van 28 GJ (inclusief prijsplafond)

  

ACM 2023 

Eneco 2023  

Eneco 2022

Totaal voor 28 GJ verbruik 

€ 1.326,74 

€ 1.326,74 

€ 1.225,27 

Verbruiksonafhankelijk tarief  

€ 549,58 

€ 458,59 

€ 403,58 

Meettarief 

€ 30,75 

€ 30,75 

€ 27,19 

Afleverset combi  

€ 140,88 

€ 140,88 

€ 125,50 

Totaal per jaar 

€ 2.047,95 

€ 1.956,96 

€ 1.781,54 

Totaal per maand  

€ 170,66 

€ 163,08 

€ 148,46 

  

  

  

  

Tarieven per GJ * 

  

  

  

Variabel tarief per GJ (t/m 37 GJ 

€ 47,38 

€ 47,38 

€ 43,76 

Variabel tarief per GJ (vanaf 37 GJ)

€ 90,91 

€ 90,91 

€ 43,76 

 * alle bedragen inclusief 21% BTW 

 

Meer informatie
Kijk op de volgende pagina voor meer informatie over de warmtetarieven voor consumenten:  Energietarieven van Eneco Warmte, Stadswarmte, Bronwarmte en Koeling | Eneco