Rotterdam,
17
december
2020
|
14:00
Europe/Amsterdam

Startsignaal gegeven voor aanleg warmtenet Groenoord

Vandaag is het startsignaal gegeven voor de aanleg van een warmtenet in Groenoord met de ondertekening van de contracten tussen gemeente Schiedam, Woonplus en Eneco. De partners zijn er trots op dat de Schiedamse gemeenteraad als een van de eersten in Nederland kiest voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.

Na het besluit van de Schiedamse raad op 15 december zijn vandaag de contracten voor de uitvoering van het project getekend. Hiermee starten in 2021 de verdere voorbereidingen voor de bouw van het benodigde warmtestation en de aanleg van het warmtenet. De uitvoering van het project gaat ongeveer 10 jaar duren waarin gemeente Schiedam, Woonplus, Eneco en ook de provincie Zuid-Holland nauw blijven samenwerken. Er wordt zo’n 120 miljoen euro in de wijk geïnvesteerd in de vorm van de nieuwe energie-infrastructuur en woningverbetering. Dit geeft ook ruimte voor het verzilveren van een aantal koppelkansen op sociaal-maatschappelijk gebied, zoals onderwijs en werkgelegenheid. Daarnaast kunnen bewoners meebeslissen over de herinrichting van de openbare ruimte.

Alle bewoners hebben de vrije keuze om wel of niet over te stappen op het warmtenet. Wethouder Jeroen Ooijevaar: “We vinden het belangrijk dat mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken. Alle inwoners kunnen via onafhankelijk adviseurs gratis advies krijgen over woningverbetering en bijbehorende financiering. Ook over andere opties dan het warmtenet. We vinden het belangrijk dat mensen de juiste afweging kunnen maken over wat voor hen haalbaar en betaalbaar is. Als gemeente zorgen we voor voordelige financiering vanuit een stimuleringsfonds.”

Wethouder Fahid Minhas: “De raad heeft bij de start van de verkenning woonlastenneutraliteit als belangrijkste eis mee gegeven. We zijn er erg trots op dat we samen met onze partners Woonplus en Eneco nu een warmtenet kunnen realiseren, waar bewoners haalbaar en betaalbaar naar kunnen overstappen. Hiermee geven we de bewoners meer comfort, kans op beter onderwijs en meer werkgelegenheid en zorgen we voor een verbetering van de woningvoorraad. Zo gaat de hele wijk erop vooruit.”

Bestuurder Emile Klep van Woonplus: “Wij zijn blij met dit besluit van de gemeenteraad. Woonplus kan daardoor aan de slag in Groenoord. Het onderhoud wordt gecombineerd met woningverbetering en de woningen worden ook meteen voorbereid op het warmtenet. Daarmee kan Woonplus haar huurders een comfortabele, duurzame en betaalbare woning bieden in een fijne wijk.”

Manja Thiry, Directeur Business Development van Eneco: “Transparantie stond centraal in onze nauwe samenwerking met gemeente Schiedam en Woonplus, ook op technisch en financieel vlak. Hierdoor was het mogelijk om een zeer efficiënt warmtesysteem te ontwerpen, waardoor we de laagste aansluitkosten van Nederland hebben weten te realiseren. Door de aanleg van dit warmtenet kan Groenoord verduurzamen en zet de gemeente een grote stap richting fossielvrije warmte. Inwoners kunnen blijven rekenen op een warme woning tegen betaalbare prijs.”

Berend Potjer, gedeputeerde Energie, Provincie Zuid-Holland: “Aardgasvrij Groenoord wordt nu realiteit. Een paar maanden geleden mocht ik met de wethouder en woningcoöperatie het eerste project aftrappen. Mooi dat de gemeente nu deze stap zet en de hele wijk laat profiteren. Schiedam wordt hiermee een voorbeeld dat het mogelijk is oudere wijken duurzaam te verwarmen. Als provincie hebben we met raad en daad meegewerkt aan de voorbereiding en we delen de ervaringen uit deze wijk graag met andere gemeenten. Dit alles om uiteindelijk bewoners op termijn meer comfort, duurzame warmte en een lagere rekening te kunnen bieden”.