Rotterdam,
20
maart
2015
|
14:44
Europe/Amsterdam

Rob Zandbergen benoemd tot commissaris bij Eneco

Samenvatting

Vandaag is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eneco Holding N.V. de heer Rob Zandbergen benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Rob is in zijn huidige functie Chief Executive Officer (CEO) en Bestuursvoorzitter van USG People N.V. Tevens is mevrouw Mirjam Sijmons herbenoemd als commissaris.

Drs. R. (Rob) Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 CEO van USG People N.V. Hij is sinds begin 2002 actief in de uitzendsector. Naast zijn verantwoordelijkheden bij USG People is hij commissaris bij Dutch Flower Group. Rob Zandbergen studeerde af aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda (administratief-economische richting), waarna hij bedrijfseconomie studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Rob heeft diverse internationale en nationale bestuurs- en toezichthoudende functies uitgeoefend bij beursgenoteerde ondernemingen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is Mirjam Sijmons herbenoemd tot commissaris. Mirjam is sinds 1 februari 2014 Algemeen Directeur van ArbodNed.

Met deze benoemingen bestaat de Raad van Commissarissen van Eneco Holding N.V. voortaan uit zeven leden. Voorzitter van de Raad is Edo van den Assem. De leden zijn: Mirjam Sijmons, Marike van Lier Lels, Henk Dijkgraaf, Klaas de Vries, Marco Keim en Rob Zandbergen.