Rotterdam,
18
mei
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Rijksoverheid verlengt gascontract met Eneco

Energiebedrijf Eneco blijft de komende jaren gasleverancier van de Rijksoverheid. Ook levert Eneco elektriciteit aan enkele ministeries. Vandaag ondertekent plaatsvervangend Secretaris Generaal van het ministerie van Defensie Jeroen Sikkel de overeenkomst die gaslevering garandeert aan de vier clusters van de rijksoverheid, t.w. de ministeries van Defensie; Veiligheid en Justitie; Infrastructuur en Milieu en BZK/Rijksgebouwendienst. Namens Eneco ondertekent directeur Supply Arjan ten Elshof het contract.

Aanbesteding
De Rijksoverheid koopt centraal gas in. Jaarlijks gaat het om ongeveer 140 miljoen m3 aan gas, verdeeld over circa 1.000 aansluitingen. De opdracht is Europees aanbesteed en uitgevoerd door het ministerie van Defensie. In de gunningsfase is gebruik gemaakt van het veilingplatform van EnergieKeuze. Voor de derde keer op rij kwam Eneco als winnaar uit de bus. Het gaat om levering van 280 miljoen m3 gas in de leveringsjaren 2012/2013 met een verlengingsoptie voor twee keer één jaar. Door dit contract is Eneco wederom een belangrijke huisleverancier van de Rijksoverheid. Eneco voorziet ook het ministerie van Veiligheid en Justitie en BZK/Rijksgebouwendienst van elektriciteit.

Belangrijk
Het contract is voor Eneco niet alleen belangrijk vanwege het grote volume aan te leveren gas maar ook door de landelijke verspreiding van de punten waarop het gas aangeleverd moet worden. Eneco is één van de aanbieders die dit soort grote aanbestedingen aankunnen en de afhandeling van levering, administratie en facturatie optimaal geregeld heeft.

Verduurzamen
De Rijksoverheid zoekt naar mogelijkheden om te verduurzamen door te investeren in plaats van te compenseren. Bijvoorbeeld door het toepassen van warmte-krachtkoppeling en windmolens. Defensie beschikt eind 2011 over drie windmolens, goed voor 9 MW, ongeveer 4,5% procent van de totale afname. Daarnaast ligt er nog de rijksbrede taakstelling om jaarlijks twee procent minder energie te verbruiken. Deze besparing staat los van de algemene krimpdoelstellingen voor de overheid.