Rotterdam,
29
maart
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Rechten voor Lochluichart windpark overgedragen aan Eneco

De Britse vestiging van Eneco, Eneco UK Ltd, heeft vandaag aangekondigd dat de rechten voor de ontwikkeling van een 51 MW windpark op het Lochluichart Estate in de Schotse Hooglanden zijn overgedragen van Infinergy aan Eneco. Onder het beheer van Infinergy is reeds goedkeuring voor de bouw van het windpark verkregen in overeenstemming met artikel 36 van de Britse Elektriciteitswet.

Deze transactie betekent dat Eneco een overeenkomst is aangegaan met het Lochluichart Estate voor de verdere realisatie van dit belangrijke project tot en met de uiteindelijke inbedrijfstelling.

Marc van der Linden, Directeur Eneco Wind: “Deze overdracht vormt een mijlpaal voor Eneco,. Samen met het Tullo windpark (17 MW) en de recent verkregen West of Wight ronde 3 concessie voor de bouw van een windpark voor de Britse kust toont dit project aan dat Eneco werk maakt van het uitbreiden van de capaciteit in Groot Brittannië.”

Hamish Leslie Melville, eigenaar van het Lochluichart Estate: “Ik ben verheugd met deze belangrijke stap in de richting van de realisatie van dit windpark en kijk uit naar de nauwe samenwerking met Eneco tijdens de verwezenlijking van het project op het Estate. We hebben tijdens de realisatie van het project tot het huidige stadium prettig samengewerkt met Infinergy en we feliciteren het bedrijf met deze succesvolle overdracht.”

Esbjorn Wilmar, Directeur Infinergy: “Het Lochluichart project heeft vele jaren van geduld en toewijding gekost en we zijn trots dat we een dergelijk project hebben overgedragen aan onze nieuwe partners.”

Eneco zal vanaf heden zorgdragen voor de bouw en exploitatie van het in 2008 door de Schotse overheid goedgekeurde Lochluichart windpark. Het project omvat 17 windturbines met een nominale capaciteit voor het park van 51 MegaWatt, wat overeenkomt met het energieverbruik van circa 28.000 Schotse huishoudens*. De verwachting is dat het windpark in 2013 operationeel zal zijn.

Onderdeel van het Lochluichart project is de toezegging om de lokale gemeenschap te laten delen in het succes van het windpark middels een regeling die is bestemd voor en wordt beheerd door de lokale gemeenschap. Eneco zal, waar mogelijk, lokale bedrijven en aannemers inschakelen.

*) Deze berekening houdt rekening met het wisselende karakter van windenergie en wordt beschouwd als industriestandaard (bron: BWEA)

Over Eneco

Eneco (www.eneco.nl) voert een geïntegreerde distributiestrategie en richt zich op productie, transport, handel, levering en meting van energie (elektriciteit, gas en warmte) en daaraan gerelateerde producten en diensten. Eneco transformeert zich naar een duurzame energieonderneming en investeert de komende jaren substantieel in duurzame energie. Eneco ontwikkelt duurzame energieprojecten die werken met windkracht, waterkracht, zonlicht, biomassa en warmte. In totaal bedient het energiebedrijf circa twee miljoen zakelijke en huishoudelijke klanten. Eneco heeft circa 7.000 medewerkers (=6.628 FTE). Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Over Eneco UK Ltd
Eneco UK Ltd is een dochteronderneming die valt onder de business unit Eneco Wind van Eneco Holding N.V. Het bedrijf is gevestigd in Warwick en wordt geleid door directeur Guy Madgwick. Het portfolio in Groot Brittannië omvat onshore projecten in de vorm van het 17 MW Tullo windpark in de buurt van Laurencekirk en de rechten voor de ontwikkeling van een 51 MW windpark op het Lochluichart Estate, beide gelegen in Schotland. Eneco heeft tevens de exclusieve rechten gekregen voor het ontwikkelen van een offshore windproject van circa 900 MW ten westen van het Isle of Wight.

Over Infinergy Ltd
Infinergy ontwikkelt windparken en zet zich in voor de groei van duurzame energie om bij te dragen aan het behoud van onze planeet. Wij ontwikkelen onshore windparken verspreid over heel Groot Brittannië. Infinergy is een 100% dochteronderneming van het Nederlandse KDE Energy, een duurzaam energiebedrijf dat onshore windprojecten ontwikkelt in Europa. Meer informatie is te vinden op www.infinergy.co.uk en www.kde-energy.com.