Rotterdam,
22
oktober
2013
|
09:52
Europe/Amsterdam

Reactie op uitspraak Hof van Justitie Luxemburg:

Vertrouwen in vervolgproces, politieke oplossing beter

We hebben kennis genomen van de uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof stelt dat de splitsingswet een inbreuk is op de Europese regels van vrij verkeer waarbij het de vraag is of deze gerechtvaardigd is. De Nederlandse rechter zal nu moeten aantonen dat er geen alternatief was voor de splitsingswet en dat ze alleen met gedwongen splitsing haar doelstellingen voor deze wet kan bereiken. Naar verwachting zal de uitkomst hiervan nog jaren op zich laten wachten. Hoewel de uitspraak van vandaag wederom geen definitief uitsluitsel geeft, zien wij de vervolgprocedures met vertrouwen tegemoet. Los van het juridische traject dringt zich de politieke vraag op of in 2013 gedwongen splitsing van energiebedrijven in het belang is van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in Nederland.