Rotterdam,
09
maart
2020
|
10:13
Europe/Amsterdam

Prima jaar Eneco

• EBITDA stijgt met 10% naar € 464 miljoen, nettowinst met 14% naar € 115 miljoen (genormaliseerd)

• 150.000 klanten omgeschakeld door duurzame stap

• € 343 miljoen aan investeringen in duurzame capaciteit (2018: € 248 miljoen)

Voor Eneco was 2019 een bewogen en prima jaar.

Bewogen, omdat de verkoop van de aandelen Eneco binnen en buiten het bedrijf veel aandacht trok en natuurlijk ruim beslag legde op tijd en aandacht van management en medewerkers. De nieuwe aandeelhouders Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power brachten het beste bod uit, tegen de beste voorwaarden.

Prima, omdat Eneco volop doorging met de executie van de strategie en het helpen omschakelen van de klant in de energietransitie. Dat komt tot uiting in goede voortgang van de bedrijfsactiviteiten. De resultaten op financieel vlak, zonder de eenmalige verkoop-gerelateerde kosten en aanpassingen in de vennootschapsbelasting, passen in dit positieve plaatje.

Ruud Sondag, CEO van Eneco, zegt: ‘ik ben trots op de prestaties van Eneco het afgelopen jaar. We hebben volop doorgedraaid tijdens de verkoop, met een goede operationele performance tot gevolg. De klant wordt steeds beter bediend bij het omschakelen, onder andere door de toegenomen digitalisering en de interne keten-brede samenwerking. De nieuwe aandeelhouders, Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power, ondersteunen en versterken de duurzame strategie. Met hen maakt Eneco een mooie nieuwe start’.

Financieel

De omzetstijging van 4% (2019: € 4,3 miljard, 2018: € 4,2 miljard) is vooral te danken aan de overname van Robin Energie, en de overname van E.ON die nu het hele jaar meetelde. Positief is daarbij dat de omzetstijging zich voordeed in de levering van elektriciteit, gas én warmte, maar ook bij Eneco’s (nieuwe) dienstverlening, zoals e-mobility.

Als de financiële cijfers worden genormaliseerd voor de eenmalige verkoop-gerelateerde kosten en de veranderingen in de vennootschapsbelasting dan presteert de onderneming naar volle tevredenheid. De EBITDA stijgt met 10% naar € 464 miljoen (2018: € 421 miljoen), het bedrijfsresultaat (EBIT) blijft stabiel op € 168 miljoen. De winst voor belasting stijgt met 13% naar € 153 miljoen (2018: € 136 miljoen) en de nettowinst stijgt met 14% naar € 115 miljoen, (2018: € 101 miljoen).

De operationele prestaties van de onderneming zijn daarmee goed en vallen geheel in de verwachtingen die zijn uitgesproken richting huidige en toekomstige aandeelhouders.

Invloed verkoop en vennootschapsbelasting

Waar de toekomstige wijziging in het tarief van de vennootschapsbelasting in 2018 € 40 miljoen bijdroeg aan het netto resultaat, is er nu een min van € 8 miljoen. De kosten gerelateerd aan de verkoop van de aandelen van Eneco komen dit jaar uit op € 36 miljoen vóór belasting (2018: € 6 miljoen), waaronder project- en advieskosten en kosten voor een erkentelijkheidsuitkering.

De gerapporteerde EBITDA stijgt met 3% naar € 428 miljoen. De gerapporteerde nettowinst komt uit op € 80 miljoen in 2019.

Investeringen

Eneco wil het aantal megawatt aan eigen opgesteld vermogen aan duurzame productiemiddelen verdubbelen. In vier jaar tijd willen wij uitbreiden van 1100 MW naar 2200 MW. Dat betekent dat er steeds meer nieuwe wind- en zonneparken in productie worden genomen. Naast het grote windpark Norther voor de Belgische kust ging het in 2019 bijvoorbeeld om de Nederlandse windparken Nieuwe Waterweg, Slufterdam en Hogezandsepolder, om Cordona en Louwind in België en om diverse zonneparken.

Eneco investeerde in 2019 € 343 miljoen in duurzame productiemiddelen, een forse stijging ten opzichte van 2018, toen er € 248 miljoen werd geïnvesteerd. Het grootste deel is besteed aan de bouw van nieuwe windparken (in totaal € 187 miljoen), waaronder Seamade, Borssele III & IV, Delfzijl, Libeccio en Verda. Ook is er € 23 miljoen geïnvesteerd in de uitbreiding van de zonneparken. Daarnaast is er fors ingezet op de uitbreiding en het onderhoud van de warmtenetten (€ 69 miljoen) en op de productie van warmte (€ 39 miljoen), vooral bij de nieuw in gebruik genomen BioWarmte Installatie in Utrecht.

Kostenbeheersing

In juni 2018 werd een groot verandertraject aangekondigd, gericht op verbeterde klantervaring, onder andere door digitalisering en een geïntegreerde klantervaring. Het traject had ook een structurele resultaatverbetering tot doel. Eind 2019 staat hiervan de teller op 70 miljoen euro. In 2019 leidde de voortdurende aandacht voor kostenbeheersing ook tot een daling van de kosten van vast personeel met € 29 miljoen (genormaliseerd), waarbij het gemiddeld aantal fte met 215 afnam, naar 2775.

Door met omschakelen

In 2019 hebben ruim 150.000 klanten een duurzame stap gezet. Bijvoorbeeld door over te stappen op Eneco HollandseWind, door te profiteren van de opbrengst van zonne-energie uit een Nederlands zonnepark door een StukjeZon af te nemen, door zelf duurzame energie op te wekken door de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, of over te stappen op elektrisch autorijden. Dat vraagt om verschillende en geïntegreerde aanbiedingen aan de klant, waardoor er intern beter in de keten moet worden samengewerkt. Daardoor kunnen wij de klant beter helpen om de broodnodige omslag te maken die de energietransitie vraagt.