Rotterdam,
27
augustus
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe Stadion Feijenoord kan eerste energieneutrale stadion worden

Onderzoek Eneco wijst nadrukkelijk op mogelijkheden Maaswater

 In 2017 kan aan de oevers van de Nieuwe Maas het meest duurzame stadion van Europa verrijzen. Ten opzichte van de meest moderne bestaande stadions is een CO2-reductie van bijna 60% haalbaar. Bij inzet van windenergie in het stadionpark kan zelfs energieneutraliteit worden bereikt. Dat blijkt uit onderzoek dat energiebedrijf Eneco in opdracht van de directie van Stadion Feijenoord NV heeft verricht.

Als basis voor het onderzoek werd onder andere gekeken naar het multifunctionele stadion van Bayern München, de Allianz Arena. Verschillende toepassingen daar op het gebied van verlichting, veldconstructies, restaurants en fanzones zijn vergeleken met wat er bij het nieuwe stadion mogelijk is. Energiebesparende verlichtingstechnieken dragen zeer veel bij aan de reductie van CO2-uitstoot, evenals het benutten van industriële restwarmte. Het langsstromende Maaswater blijkt veel bij te kunnen dragen aan de koudevoorzieningen in het nieuwe stadion in Rotterdam en het omliggende stadionpark. Naar verwachting zijn over een jaar of vijf de toepassingsmogelijkheden van zonnepanelen dusdanig ontwikkeld dat ze op en bij het nieuwe stadion op grote schaal toegepast kunnen worden. Ook is gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van biomassa en windenergie. Bij toepassing van deze energiebronnen of door de resterende elektriciteit groen in te kopen kan het stadion zelfs energieneutraal worden. Gelet op de impact voor de omgeving is de kans op opwekking van elektriciteit met biomassa niet groot, windenergie lijkt daarentegen perspectief te bieden.

Het stadion kan volgens Eneco zeker voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Rotterdam. Met een goede samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Stadion Feijenoord NV, Eneco en andere betrokken partijen is de realisatie van het allereerste energieneutrale stadion mogelijk. De doelstelling van de gemeente Rotterdam (een reductie van 50% CO2 ten opzichte van de modernste stadions) lijkt op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier haalbaar. Maar zelfs een energieneutraal stadion is met behulp van windenergie verantwoord te bouwen.

“In ons onderzoek hebben we ons nadrukkelijk niet beperkt tot Nederland. We hebben diverse stadions in Europa bezocht om zoveel mogelijk ervaringen in te brengen. Dan gaat het niet alleen om de toe te passen technologie, maar zeker ook om de manier waarop wordt samengewerkt tussen alle betrokken partijen”, zegt Rens Knegt, directeur Eneco Shared Energy Solutions. Stadiondirecteur Jan van Merwijk: “Ons nieuwe stadion zal één van de toonaangevende stadions in Europa moeten worden. Uiteraard zal het qua capaciteit en allure een belangrijke plaats innemen, maar door de kansen voor verduurzaming te benutten laten we ook zien dat we in samenwerking met de omgeving onze maatschappelijke betrokkenheid tonen”.