Rotterdam,
13
augustus
2013
|
11:30
Europe/Amsterdam

Nederlander: Overheid verantwoordelijk voor leveringszekerheid en betaalbaarheid energie

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat de overheid verantwoordelijk moet zijn voor de leveringszekerheid en betaalbaarheid van de energievoorziening. Energiebedrijven moeten daarom in Nederlandse handen blijven. Dit vindt een meerderheid van de Nederlanders, aldus een recente peiling in de Energie Monitor, uitgevoerd in opdracht van energiebedrijf Eneco.

Regelmatig onderzoekt Eneco wat de Nederlander vindt van actuele ontwikkelingen in de Nederlandse energiemarkt. Onderzoeksbureau Ipsos peilt hiervoor de mening van minstens 1.000 Nederlanders. Deze regelmatige peilingen vormen tezamen de Eneco Energie Monitor. Het volledige onderzoeksrapport van de laatste peiling, die gehouden is van 31 juli tot 5 augustus, is te lezen via http://nieuws.eneco.nl

Zekerheid en betaalbaarheid
Energie is een basisbehoefte, acht van de tien Nederlanders vinden dan ook dat de Overheid verantwoordelijk moet blijven voor de leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie. Ook vinden zeven van de tien Nederlanders de energiesector cruciaal voor de Nederlandse economie en geven ze aan dat energiebedrijven daarom in Nederlandse handen moeten blijven.

Splitsing
Bijna de helft van de ondervraagden is van mening dat splitsing van energiebedrijven in een netbeheerder en een leveringsbedrijf leidt tot overname van energiebedrijven door buitenlandse partijen. De meerderheid (61%) verwacht dat als buitenlandse partijen Nederlandse energiebedrijven overnemen, er minder aandacht zal zijn voor investeringen in verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening (zoals elektriciteit vanuit de duurzame bronnen zon en wind). Splitsing heeft een negatief effect op de prijs die als consument moet worden betaald voor gas en elektriciteit. Dat vindt althans 32 procent van de ondervraagden terwijl 19 procent vindt dat splitsing géén effect heeft. 24 procent vindt dat splitsing juist een positief effect heeft op de prijsvorming.

Voorop lopen
Nederland zou voorop moeten lopen in verduurzaming van de energievoorziening. Dat stellen zeven van de tien ondervraagden. Echter, slechts 14 procent vindt dat Nederland dat op dit moment daadwerkelijk doet.  Ruim 40 procent vindt zelfs dat Nederland achterloopt.